Crowd Simulation Room

Boogaerdt/VanderSchoot
do 30 sep en vr 1 okt
The playground to become ‘us’

Wie zijn ‘wij’? En hoe zou de wereld eruitzien als we de veronderstelde scheiding tussen mens, dier, plant en ding opheffen? 

Click here for English

In een technologische speelruimte doet BVDS een voorstel om de focus op het individu los te laten en in plaats daarvan te oefenen in de vorming van een groepslichaam. Geïnspireerd op de zwerm en de kudde verkent Crowd simulation room op een speelse manier de mogelijkheden voor de mens om zich te verbinden met het grote geheel. In een oefenruimte midden tussen de mensen, de dieren, de planten en de dingen speelt de bezoeker The game of life, in een simulatie waarin niet the survival of the fittest centraal staat, maar waarin het juist gaat om co-existentie. 

Crowd simulation room is onderdeel van het vierluik Rooms for transformation waaraan BVDS de komende jaren bouwt. In deze ruimtes voor transformatie dromen de makers samen met het publiek een nieuwe wereld tot leven en doen ze verwarrende, lichtvoetige, confronterende voorstellen voor een verandering van de rol van de menselijke soort op deze planeet. De werkelijkheid die verschijnt is de werkelijkheid die wij aandacht geven. Vanuit dit opbeurende principe schept BVDS ruimtes om dit te oefenen. Want we zijn als mens ‘in wording’: de huidige vorm van menszijn is niet het eindpunt van de evolutie. BVDS staat stil bij en beweegt zich rondom de vraag hoe wij als westerse mensen van nu kunnen en moeten transformeren. 

BVDS zoekt medespelers voor de Sneak Preview van Crowd simulation room

Tijdens Art of performing van Theater Rotterdam kunnen bezoekers met BVDS The game of life spelen. Het publiek krijgt de kans om het plezier en het ongemak van het hybride organisme in deze simulatie zelf te ondervinden. Nog voordat de nieuwe installatie van BVDS in première gaat, krijgt Rotterdam een sneak preview van de zoektocht naar nieuwe gemeenschapszin. 

Who are ‘we’? And what would the world look like if we dissolved the conceived boundaries between humans, animals, plants and things?

Situated in a playful technological area BVDS proposes to let go of our focus on the individual, and instead to practice the creation of a collective body. In a playful manner, inspired by the swarm and the herd, Crowd simulation room investigates the possibilities of humankind to connect itself to the bigger picture. In a practice room amidst people, animals, plants and things the visitor engages in The game of life, within a simulation that does not promote the survival of the fittest, but rather makes room for co-existence.  

Crowd simulation room is part of the four-piece Rooms for transformation, which will be built by BVDS in the coming years. In these transformation rooms, together with the audience the makers dream a new world into being by making disorienting, light-hearted, confronting proposals to change the role of mankind on this planet. The reality that will appear is the reality we grant our attention to. With this uplifting principle at the outset, BVDS creates rooms to put these ideas into practice. For, as human beings, we are always ‘in the making’: our current human form is not the endpoint of evolution. BVDS dwells on and moves around the question of how we as contemporary western human beings can and must transform ourselves.

Team

Concept & regie Suzan Boogaerdt en Bianca van der Schoot Kostuums Lotte Goos Componist Wessel Schrik Lichtontwerp Theun Mosk Video- en ruimtelijk ontwerp Rodrik Biersteker Uitvoering ruimtelijk ontwerp Marjolijn Brouwer Techniek Jaap Schledorn & Wout Panis Performance Tim van Dongen, Sjaid Fonce, Charlotte Gillain & Clara Ottignon Productieleider Milou Smit Technisch producent Siemen van der Werf | Ruimtetijd Producent Lene Grooten en Marc Meijer Marketing & Communicatie Shantih Lalta Coproductie Theater Rotterdam Mede mogelijk is gemaakt door Amsterdams Fonds voor de Kunst, Fonds21

CROWD STIMULATION ROOM wordt mede mogelijk gemaakt door ACT, een Europees samenwerkingsproject rond ecologie, klimaatverandering en sociale transitie. In een tijdperk van klimaatafbraak, massale uitsterving en toenemende ongelijkheid, bundelen we onze krachten in een project over hoop, waarbij verbindingen tussen brede perspectieven en lokale initiatieven centraal staan.

CROWD STIMULATION ROOM is a part of ACT: Art, Climate, Transition, a European cooperation project on ecology, climate change and social transition. In an era of climate breakdown, pandemics, mass extinction and growing inequalities, we join our forces in a project on hope: connecting broad perspectives with specific, localised possibilities, ones that invite or demand that we ACT. ​​