Kurt Van der Elst

The Sheep Song

FC Bergman / Toneelhuis
za 17 sep en zo 18 sep
De tragedie van de mens als fundamenteel veranderend wezen

Een moderne parabel over de angst voor en aantrekkingskracht van verandering in een mensenleven. De tragedie van de mens als fundamenteel veranderend wezen.

Click here for English

FC Bergman verhaalt In The Sheep Song over een wezen dat niet langer tevreden is met zichzelf. Het voelt dat het meer in zich heeft, voorbestemd is tot een glorieuzer leven dan dat van zijn soortgenoten. Ovis Orientalis Avis maakt zich op voor de ultieme transformatie, vastbesloten om het lot, de wetten van de fysica en de goede smaak te tarten. Donkere wolken verschijnen aan de einder. Hoefgetrappel doet de aarde sidderen. De open mond wacht. Het verlangen naar verandering blijkt een moeilijk te stillen storm.

_______

Yes I am Mother Nature's son
And I'm the only one
I do what I want and I want what I see
Could only happen to me

I'm so free
I'm so free

Oh, please, Saint Germaine
I have come this way
Do you remember the shape I was in
I had horns and fins

I'm so free
I'm so free

Lou Reed, I’m So Free


In de pers

"Het betoverende resultaat heet The Sheep Song en het is wellicht de allermooiste voorstelling van 2021." ★★★★ Knack Focus

''De stappen van zijn hoefjes worden begeleid door de indringende soundscape ontworpen door Senjan Janssen, verdiept door het spel van Frederik Leroux, een banjospeler die als een ware middeleeuwse troubadour links op het toneel zit.'' ★★★★ Trouw

''De beelden zijn echter steeds zo goed gekozen, en de muzikale begeleiding van banjospeler Frederik Leroux is zo opzwepend, dat de voorstelling tot het hartverscheurende einde de moeite waard blijft.'' ★★★★ NRC Handelsblad

 

Bijzonderheden: in The Sheep Song figureren echte schapen.

A modern parable about the fear and attraction of change in a human life. The tragedy of man as a fundamentally changing being.

FC Bergman tells In The Sheep Song about a creature that is no longer satisfied with itself. It feels that it has more in it, is destined for a more glorious life than that of its peers. Ovis Orientalis Avis is gearing up for the ultimate transformation, determined to defy fate, the laws of physics and good taste. 

Dark clouds appear in the horizon. Hoof trampling makes the earth tremble. The open mouth is waiting. The desire for change turns out to be a storm that is difficult to satisfy.

 

It takes fate into its own hands in order to become human, starting with walking upright. All sorts of mythical creatures then cross its path. Some work against it, while others help it along its way. With colourful sets full of fabulous figures, this wordless piece takes the audience on a quest for the human.

It is a modern fable about growing up and about the constant striving for more, better and further. At the same time, it is about the fear of inevitable change, in ourselves but also around us. It is a meditation on transformation as a fundamental mechanism of life.

In the press

"The enchanting result is called The Sheep Song, and it may very well be the most beautiful production of 2021." ★★★★ Knack Focus

''The steps of his hoofs are accompanied by the penetrating soundscape designed by Senjan Janssen, deepened by the playing of Frederik Leroux, a banjo player who sits on the left side of the stage like a true medieval troubadour.'' ★★★★ Trouw

''The images, however, are always so well chosen, and the musical accompaniment of banjo player Frederik Leroux is so rousing, that the performance remains worthwhile until the heartbreaking end.'' ★★★★ NRC Handelsblad

Met een even absurde als simpele premisse – een schaap probeert mens te worden – maakt FC Bergman andermaal zinderend en beeldschoon theater.

De Morgen

Team

Van Stef Aerts, Joé Agemans, Matteo Simoni, Jonas Vermeulen, Thomas Verstraeten, Marie Vinck Met Jonas Vermeulen, Stef Aerts / Joé Agemans, Matteo Simoni / Dries De Win, Yorrith De Bakker / Jan Deboom, Marie Vinck / Gudrun Ghesquière, Thomas Verstraeten / Bart Hollanders Lichtontwerp Ken Hioco Geluidsontwerp Senjan Jansen Kostuumontwerp Joëlle Meerbergen Muziek en live uitvoering Frederik Leroux / Ruben Machtelinckx Productie FC Bergman, Toneelhuis Coproductie Holland Festival, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg,  Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa Met de steun van de Tax Shelter van de Belgische Federale Overheid, Casa Kafka Pictures Tax Shelter empowered by Belfius