© kurt van der elst

Flemish Primitives

Chokri Ben Chikha & Action Zoo Humain
vr 1 apr en wo 28 sep
Wie wordt de Vlaamse meester van morgen?

Flemish Primitives schijnt een nieuw licht op de maakbaarheid van succes. In de spectaculaire talentenjacht “Wie wordt de Vlaamse Meester van morgen?” ondergaan zes jonge Vlamingen een reeks steeds absurdere experimenten. Alle zes willen ze succesvol zijn. 

English text

Action Zoo Humain onderzoekt in deze voorstelling, die juichend werd ontvangen, de relatie tussen de drang om te excelleren en de manier waarop onderlinge verschillen in de media tot spektakel worden uitgevent. De talentenjacht vloeit voort uit een project rond Vlaamse Meesters op de 35ste wereldtentoonstelling in Dubai. Van ‘Vlaams Primitief’ Jan Van Eyck, via Brueghel en Rubens tot choreografen Anne Teresa De Keersmaeker, Wim Vandekeybus en Alain Platel. Wat betekent het idee van ‘oude meesters’ voor de identiteitsvorming binnen de westerse samenleving vandaag? 

Action Zoo Humain is de performancegroep rond Chokri Ben Chikha (theatermaker, performer, onderzoeker) en Zouzou Ben Chikha (theatermaker, acteur, muzikant). Het gezelschap onderzoekt hoe theater direct kan ingrijpen op de werkelijkheid, met werk dat even sociaal kritisch als poëtisch is. 

Het historische concept van de ‘zoo humain’ dient voor de makers als (onder)zoek(s)instrument om etnische, religieuze, nationalistische en economische conflicten te bevragen. Action Zoo Humain werkt samen met een brede groep kunstenaars en onderzoekers uit binnen- en buitenland.

Flemish Primitives is onderdeel van de multidisciplinaire triptiek Flemish Masters over identiteit en de maakbaarheid van succes. Naast de voorstelling bestaat deze uit de Flemish Xperience, een performatieve interventie op de wereldexpo in Dubai, en de docufilm Dubai Dreams.

 

IN DE PERS

“Tussen meesterschap en menselijkheid, toont Flemish Primitives zijn grote kracht. En die van theater."
(
De Standaard )

"Flemish Primitives, een stuk waarmee Ben Chikha het succes van de Vlaamse kunstensector niet alleen doorprikt, maar ook omarmt." (De Morgen 08.03.2022)

“Flemish Primitives is een meeslepende voorstelling die ons laat kennismaken met zes Vlaamse meesters om te koesteren’.”  (PZAZZ 16.03.2022)

"Shakespeare, Dylan en Chokri Ben Chikha: de beste voorstellingen van het moment." (De Morgen 15.03.2022)

"Verschillende politici hadden de mond vol over hoe Vlaanderen moet excelleren. Dat doen we dus al honderden jaren in de kunsten: met Jan van Eyck, met Peter Paul Rubens, met onze modeontwerpers of onze choreografen. Wat is dan juist het geheim van ons succes? Wat is het geheim überhaupt van excellent presteren? Zit er iets in ons brood, in ons bier, in onze patatten? Wat maakt dat wij op zo’n vruchtbare bodem leven?" (De Tijd / Interview 21.10.2021)


Gesubsidieerd door:

 

Over Action Zoo Humain

Action Zoo Humain is een performancegroep en theatergezelschap onder de artistieke leiding van onderzoeker (KASK & Conservatiorium/HOGENT) en theatermaker Chokri Ben Chikha. Action Zoo Humain streeft ernaar om machtsstructuren bloot te leggen, interculturele vraagstukken bespreekbaar te maken en het publiek te activeren. Het gezelschap zoekt daarbij naar hedendaagse formats om de (complexe) interculturele maatschappelijke realiteit weer te geven.English

A talent show that sheds new light on the achievability of success. About the drive to shine and stand out, and the spectacularisation of the differences between people.

Flemish Primitives sheds new light on the achievability of success. A spectacular talent show goes in search of tomorrow’s Flemish Masters and subjects six young Flemish contestants to a series of increasingly absurd experiments. All six of them dream of being successful.

In this show, which received rave reviews, Action Zoo Humain explores the relationship between the drive to shine and stand out, and the way the media spectacularise the differences between people. The talent show follows on from a project centred on Flemish Masters at the 35th world expo in Dubai. From ‘Flemish Primitive’ Jan Van Eyck, through Brueghel and Rubens, to choreographers Anne Teresa De Keersmaeker, Wim Vandekeybus and Alain Platel. How does the idea of ‘old masters’ impact identity building in western societies today? 

Action Zoo Humain is the performance group around Chokri Ben Chikha (theatre maker, performer, researcher) and Zouzou Ben Chikha (theatre maker, actor, musician). The company explores ways for the theatre to directly affect the world, with social-critical yet highly poetic work.

The makers take the historical concept of the ‘zoo humain’ as their (re)search instrument to question ethnic, religious, nationalist and economic conflict. Action Zoo Humain collaborates with a range of artists and researchers from Belgium and the wider world. 

Flemish Primitives is part of the multidisciplinary triptych Flemish Masters, which deals with identity and the achievability of success. The other two parts are the Flemish Xperience, a performatieve intervention at the world expo in Dubai, and the documentary film Dubai Dreams.

We moeten kijken naar wat we waren, om de beste versie van onszelf te worden.

Bekijk onze thema's

Het Laatste Woord

Een kort nagesprek onder leiding van een bevlogen gespreksleider, waarin toeschouwers hun eigen observaties en gedachten met elkaar uitwisselen.

Team

REGIE Chokri Ben Chikha CHOREOGRAFIE Chokri Ben Chikha en Laura Neyskens TEKST Erik-Ward Geerlings en Erwin Jans VAN EN MET Izah Hankammer, Pjotr Nuyts, Hellen Boyko, Vivien Piti, Papus Keita, Moussa Ndiaye PRESENTATIE Francesca Vanthielen MUZIEK Osama Abdulrasol DRAMATURGIE Raphaël Vandeweyer KOSTUUM Robin Verslegers en Marij De Brabandere SCENOGRAFIE Fish Eye VIDEO Pascal Poissonier, Messervideo TECHNISCHE COÖRDINATIE Francis Gahide TECHNIEK Eva Dermul, Niels Verougstraete MET DANK AAN Sietske De Vries, Aymon Antoine, Astrid Vansteenkiste, Dr. Alain van hiel, Dr. Hetti Helsmoortel, Dr. Dirk De Wachter BEELD Nick Hannes PRODUCTIE Action Zoo Humain COPRODUCTIE Perpodium IN SAMENWERKING MET NTGent CO-LABO Les Ballets C de la B PARTNER Stad Gent, KASK, Vlaamse Gemeenschap Met de steun van de Taxshelter van de Belgische Federale Overheid via Cronos Invest.