T.O.S.O.T.S. [The Other Side of the Sea]

Productiehuis Theater Rotterdam: ARIAH LESTER
di 17 mei - vr 20 mei
Een extravagant cabaret: een ontmoeting tussen drag queens en vrouwen op leeftijd, tussen Nederland en België, Rotterdam en Oostende.

Mensen uit schijnbaar verschillende werelden vinden elkaar in een wederzijdse zoektocht naar vrijheid. Een voorstelling die nu relevanter is dan ooit.

Go to English text

In T.O.S.O.T.S. [The Other Side of The Sea] deelt zanger/performer ARIAH LESTER het podium met oudere dames en drag queens. Op het eerste oog lijken deze figuren uit verschillende landen, uit Oostende en Rotterdam, niets met elkaar gemeen te hebben. 

T.O.S.O.T.S. toont echter dat verschil mensen niet onvermijdelijk uit elkaar hoeft te drijven. Het is misschien zelfs de sleutel tot onze toekomst. Bestaat er een land, nu nog verborgen, waar wij verboden terrein mogen verkennen en waar anders-zijn ons verrijkt?  

T.O.S.O.T.S. is een muzikale, theatrale fabel over mensen die verbannen zijn naar een verlaten eiland, omdat zij niet pasten binnen de normatieve eisen van hun dystopische maatschappij. Paradoxaal genoeg wordt hun ballingschap hun bevrijding. Ze spelen als kinderen, zingen samen en maken kostuums uit plastic afval dat op het eiland aanspoelt. Ze veranderen in magische wezens in een wereld waar alles mogelijk is en waarin alles voortdurend verandert, als het tijdloze ritme van de golven. Het verhaal neemt een onverwachte wending wanneer ze op het eiland een magische geest ontmoeten wiens missie het is om hen met zichzelf te confronteren, en de ‘Song of Returning’ te onthullen. 

ARIAH LESTER maakt een politiek stuk vanuit een fantasie; een viering. Zijn focus ligt op persoonlijke, menselijke verhalen over kwetsbaarheid, empowerment, de schoonheid van het ouder worden, moederschap en intersectionaliteit. Ieder individu heeft een uniek verhaal. Uit deze verhalen groeien songs die je aan het lachen maken, soms ook aan het huilen, of die je confronteren met scherpe maatschappelijke thema’s. Een extravagant cabaret waarin met bezieling, kracht en kwetsbaarheid naar een nieuwe definitie van schoonheid wordt gezocht.

Na THE GATE en VIAJERO DEL AMOR [A Lover’s Journey] is T.O.S.O.T.S. Lesters derde voorstelling onder de vleugels van Productiehuis Theater Rotterdam in coproductie met O. in het kader van de nieuwe makerssubsidie van Fonds Podiumkunsten. 

An extravagant cabaret: an encounter between drag queens and mature women, the Netherlands and Belgium, Rotterdam and Oostende.

People from seemingly different worlds find each other in a mutual quest for freedom. A piece that is more relevant than ever post COVID-19.

In T.O.S.O.T.S. [The Other Side of The Sea] singer/performer ARIAH LESTER shares the stage with elderly ladies and drag queens. At first glance these individuals from different countries, from Oostende and Rotterdam, appear to have nothing in common. T.O.S.O.T.S aims to show that differences do not necessarily have to drive human beings apart. They can even be the key to our future. Is there a land as yet unknown where we can explore forbidden terrains, where being different enriches us?
  
T.O.S.O.T.S. is a music theatre fable about a group of individuals who are cast away to a desert island because they did not fit into the normative standards of their dystopian society. Paradoxically, their exile becomes their liberation. They play like children, sing together, make costumes out of the plastic rubble that washes ashore. They turn into magical creatures in a world where all is possible and everything keeps changing, like the timeless rhythm of the waves. The story takes an unexpected turn when they encounter a magical spirit that resides on the island, whose mission it is to confront them with themselves and unveil the ‘Song of Returning’.
  
ARIAH LESTER brings a political piece in a fantasy setting; a celebration. His focus is on very personal human stories about fragility, empowerment, the beauty of ageing, motherhood and intersectionality. Each individual contains a unique narrative. From these stories, songs emerge that will make you laugh, cry at times, or confront you with edgy social topics. An extravagant cabaret that aims to redefine beauty by showcasing fierceness, strength, and vulnerability.

After THE GATE and VIAJERO DEL AMOR [A Lover's Journey], T.O.S.O.T.S. is Lester's third performance under the wings of Productiehuis Theater Rotterdam in co-production with O. in the context of the new maker's subsidy from Fonds Podiumkunsten. 

Team

concept, regie, video, tekst en muziek ARIAH LESTER @ariahlester drag queens GiGi aka E.D. Girigorie @erwingigi, Afif Shafit/Licka Lolly @licka_lolly, Marta/Inga Shubskaya @callmemartanow dans, zang Martina De Cuyper, Magda Ral, Glenda Peters 3D animatie Markus S. Fiedler regie assistentie Tiana Hemlock-Yensen, Emma Berentsen marketing Sofie de Leede productie Productiehuis Theater Rotterdam coproductie O. Festival for Opera. Music. Theatre., De Grote Post gefinancierd door Fonds Podiumkunsten