DansClick 24

Korzo Producties
wo 19 okt 20:15 - 21:05
Choreograaf en danser Mohamed Yusuf Bos tourt met zijn prijswinnende voorstelling Líx in DansClick24
  • 19 okt
    20:15 - 21:05
    TR25 Schouwburg, Rotterdam
    Kleine Zaal

Met LÍX (het getal ‘zes’ in het Somalisch) brengt X_YUSUF_BOSS een ode aan de mens die zich niet altijd heel voelt, maar wel heel wil zijn. 

Choreograaf Mohamed Yusuf Boss onderzoekt in een mediale dansvoorstelling het gefragmenteerde zelf (the fractured self). In een danssolo maakt hij het verlangen om een heel mens te zijn invoelbaar. Vanuit de opvatting dat je geschiedenis niet iets is dat achter je ligt, maar in je is opgeslagen, verkent hij zijn bi-culturele achtergrond. Wat betekent het om als eerste generatie Somaliër op te groeien in Nederland? Wat gebeurt er als geschiedenissen elkaar ontmoeten? En niet alleen geschiedenissen, ook de danstalen van Mohamed, hiphop en de traditionele Somalische dans Jaandheer. LÍX staat voor het zesde lid van Mohamed zijn gezin, zijn vader, die eind jaren tachtig niet naar Nederland kon vluchten. Wat betekent opgroeien zonder vader nu Mohamed zelf twee kinderen heeft? 

Mohamed keert terug naar de gemeenschap waarin hij is opgegroeid en gaat in gesprek met de oudere en de jongere generatie. Hun geschiedenissen gaan als het ware met elkaar in gesprek. Tegelijkertijd is zijn moeder de brug naar de familie en die in Somalië achterbleef. Het opnieuw ontmoeten van elkaars geschiedenissen levert het materiaal op voor het maken van de voorstelling. Daar waar in KÓW de vraag ‘hoe verhoud je je tot je omgeving’ centraal stond en in AFAR ‘hoe verhoud je je tot de ander’ gaat het in LÍX over de vraag ‘hoe verhoud je je tot jezelf’.

People are trapped in history and history is trapped in them - James Baldwin