My life in Excel

Bitter Sweet Dance / Liat Waysborth
do 23 mrt 20:15
Het emotionele en fysieke leven achter kille data
  • 23 mrt
    20:15
    TR25 Schouwburg, Rotterdam
    Kleine Zaal
    Geweest

Een dansvoorstelling en performance lecture ineen dat op melancholische, kracht en licht absurde wijze de emotionele en fysieke realiteit achter kille data ontleedt. 

English

Een moeder houdt wegens een juridisch geschil over de zorg voor haar twee kinderen noodgedwongen haar leven twee jaar lang bij in een excelsheet. Een werkelijkheid in hokjes; waargebeurd, maar tegelijkertijd veraf van het leven dat ze ervoer. Hoe verhoudt deze kille data tot de emotionele, mentale en fysieke herinneringen aan die tijd? In een indringend decor en gestuwd door de soundtrack reflecteert choreograaf en performer Liat Waysbort met dans en tekst op deze persoonlijke periode uit haar leven. Herinneringen uit die tijd - frustratie, ongeloof, gebroken dromen, maar ook kracht, vechtlust en gevoelens van absurditeit - worden voelbaar. Haar persoonlijke ervaringen worden aangevuld met een ontnuchterende, theatrale analyse van dataspecialist Dana Gano over de relatie tussen data en ons dagelijks leven.  

Als dansvoorstelling en performance lecture ineen ontleedt My Life in Excel het emotionele en fysieke leven achter kille data, en geeft het tegelijkertijd een kijkje in de werking van data op ons leven. Een melancholisch, krachtig en licht absurd werk waarin dans, set design, muziek en tekst samensmelten.

 

English

A mother is forced to keep track of her life for two years in an excel sheetbecause of a legal dispute aboutthe care of her two children. A reality in boxes; true, but at the same time far removed from the life sheexperienced. How does this cold data relate to the emotional, mental and physical memories of that time? Ina poignant setting and propelled by the soundtrack, choreographer and performer Liat Waysbort reflects onthis personal period in her life with dance and text. Memories from that time-frustration, disbelief, brokendreams, but also strength, fighting spirit andfeelings of absurdity-become tangible. Her personalexperiences are complemented by an enlightening, theatrical analysis by data specialist Dana Ganot of therelationship between data and our everyday lives.

As a dance performance and performance lecture in one My Life in Excel dissects the emotional andphysical life behind cold data, and at the same time gives a glimpse of how data affects our lives. Amelancholic, powerful and slightly absurd work that fuses dance, set design, music and text.

Bekijk onze thema's

WE LOVE DANCE

We ademen dans, we zijn dans, we houden van dans.  We breathe dance, we are dance, we love dance. 

Team

choreograaf & performer Liat Waysbort performer & dataspecialist Dana Ganot artistic associate & dramaturg Annette van Zwoll decor-en lichtontwerp Edwin Kolpa kostuums Bernadette Corstens muziek Guido Verwer tekstregie Grainne Delaney zakelijke leiding Marten Oosthoek publiciteit Fien Lute productie Athina Liakopoulou techniek Mathisse Coornaert met dank aan Korzo Theater

My Life in Excel wordt ondersteund door Fonds Podiumkunsten, Amsterdam Fonds voor de Kunst,Fonds21, Prins Bernard Cultuurfonds, Normafonds