Het Vliegende Tapijt: STOF

Women Connected
wo 14 jun en do 15 jun
Een avond die STOF doet opwaaien

Welkom aan boord van Het Vliegende Tapijt met bestemming: STOF
Zet je stoel rechtop en vind je plek tussen vreemde bekenden
Reis langs de bijzondere avonturen van vele vrouwen
Geniet van de prachtige stem van Kijan en maak kennis met de dochters van Mina

STOF is de volgende theatrale stop met vluchtnummer HVT 1406 van Het Vliegende Tapijt
Tijdens STOF vormen de gedeelde verhalen, afkomstig van vrouwen met diverse achtergronden, culturen en identiteiten, de draden van Het Vliegende Tapijt. Wie ben je en wie wil je zijn? STOF symboliseert de rijke verzameling van persoonlijke ervaringen, emoties en gedachten die samen een kleurrijk en veelzijdig geheel creëren. Een avond die je laat reflecteren op het verleden, het heden en de toekomst. Maak samen met ons een bijzondere en onvergetelijke reis op Het Vliegende Tapijt.

Het Vliegende Tapijt
Het Vliegende Tapijt, een tweejarig kunstproject dat textiele werkvormen mengt met theatrale voorstellingen en digitale interpretaties. Het verhaal van Mina, die in 1978 op 23-jarige leeftijd vanuit Marokko met haar man als gastarbeider naar Rotterdam kwam, is het startpunt. De titel verwijst naar haar situatie. Het Vliegende Tapijt staat metafoor voor het onderzoeken van de tijd en ruimte, en wegwijs worden in het complexe weefsel van identiteit, met al haar sociale, economische en persoonlijke componenten. In Mina’s leven – en dat van vele andere vrouwen die zich in haar situatie herkennen – vormen textiele werkvormen en handwerken daarbij vertrouwde sociale ankers. Tijdens het handwerken worden de verhalen verteld en de draden gesponnen van ieders vliegend tapijt, tussen hier en daar, toen en nu.

Krachtzakje als entreeticket
Om theater op een creatieve manier toegankelijk te maken voor een groter publiek, heeft Women Connected het ‘Krachtzakje’ geïntroduceerd. Op dit zakje borduur je je eigen portret en voeg je iets persoonlijks toe. Een uniek concept, waarmee Women Connected mensen met creativiteit hun entreeticket laat betalen en onderdeel laat uitmaken van de performance.

Over Women Connected
Women Connected is het grootste podiumkunsten netwerk voor vrouwen in Rotterdam. Wij komen van over de hele wereld. Wij geloven in een samenleving waarin vrouwen van alle culturen, generaties en achtergronden in hun kracht staan met gelijke kansen om te groeien en bij te dragen. In Rotterdam zijn wij met elkaar verbonden, delen wij onze verhalen en treden wij op in het theater om andere vrouwen te inspireren en motiveren.

Engels boventiteld/English surtitles

“An evening that causes a stir.”

Welcome aboard Het Vliegende Tapijt with destination: STOF

Straighten your seat and find your place among strange acquaintances

Travel along the extraordinary adventures of many women

Enjoy the beautiful voice of Kijan and meet the daughters of Mina

STOF is the next theatrical stop with flight number HVT 1406 of Het Vliegende Tapijt. During STOF, shared stories from women of diverse backgrounds, cultures, and identities form the threads of Het Vliegende Tapijt. ‘Who are you?’ and ‘Who do you want to be?’

STOF symbolizes the rich collection of personal experiences, emotions, and thoughts which creates a colorful and versatile whole. An evening that makes you reflect on the past, the present, and the future. Join us on a special and unforgettable journey on Het Vliegende Tapijt.

Het Vliegende Tapijt
Het Vliegende Tapijt, a two-year art project that blends textile forms with theatrical performances and digital interpretations. The story of Mina, who came to Rotterdam from Morocco at the age of 23 in 1978 with her husband as a migrant worker, is the starting point. The title refers to her situation. Het Vliegende Tapijt is a metaphor for exploring time and space, and finding one's way in the complex weave of identity, with all its social, economic, and personal components. In Mina's life - and that of many other women who recognize themselves in her situation - textile forms and handicrafts are familiar social anchors. During handicrafts, the stories are told and the threads are spun of everyone's flying carpet, between here and there, then and now.

‘Krachtzakje’ as an entrance ticket
To make theatre accessible in a creative way to a larger audience, Women Connected has introduced the 'Krachtzakje'. On this bag, you embroider your own portrait and add something personal. A unique concept, with which Women Connected allows people to pay for their admission ticket with creativity and be a part of the performance.

About Women Connected
Women Connected is the largest performing arts network for women in Rotterdam. We come from all over the world. We believe in a society where women of all cultures, generations, and backgrounds stand in their power with equal opportunities to grow and contribute. In Rotterdam, we are interconnected, we share our stories, and we perform in the theatre to inspire and motivate other women.

 

Extra