Not all is lost

Theater Rotterdam: Davy Pieters
wo 22 mrt - za 13 mei
Wat betekent het om zorg te dragen?

Wat betekent het om zorg te dragen? Wat betekent het om gedragen te worden? Waarom zorgen we eigenlijk? 

Not all is lost is een voorstelling over lichamen die zorgen voor andere lichamen. Over de kracht van onze onderlinge afhankelijkheid. Over onze kwetsbare behoefte aan de ander. Wat betekent het om zorg te dragen? Wat betekent het om gedragen te worden?  
 
In Not all is lost zoomt Davy Pieters in op de jongvolwassen levensfase. Een periode midden in het leven, tussen geboorte en dood in, waarin zorg dragen een steeds persoonlijkere betekenis krijgt. Ons lichaam en omgeving worden gevoed en gevormd door de mate van zorg die wij eraan besteden. Maar het grote belang van zorg wordt pas echt zichtbaar op het moment dat die ontbreekt. Waar zorg wordt ontzegd, vergaan dingen. Ze kwijnen weg.  
 
Daarom is Not all is lost een ode aan de lichamen die het gewicht van de ander dragen. Die opvangen, aanraken, vastpakken en optillen. Het oncomfortabele omarmen. Die vasthouden en niet loslaten. 
 
In Not all is lost koppelt Davy Pieters het element aarde aan de jongvolwassen levensfase. Hiermee maakt ze ruimte voor groei, maar ook voor verval, dood en stilte. De performers delen de vloer met een levend, aards landschap. Lichaam en landschap vertellen samen, in deze een beeldende fysieke performance, een panoramisch verhaal over zorg en verwaarlozing. 
 
In haar vierdelige serie over opgroeien in een toekomstige wereld, verbindt Davy Pieters haar krachtige beeldtaal met verschillende levensfasen en de vier natuurlijke elementen: water, aarde, vuur en lucht. Ze gebruikt de elementen van het theater als microscoop. Van performance, scenografie tot soundscape. En daarmee zoomt ze in op angst, hoop en veerkracht in toekomstige tijden. 
 

English Version

Not all is lost is a performance about bodies caring for other bodies. About the power of our mutual interdependence. About our fragile need for the other. What does it mean to care? What does it mean to be carried?

In Not all is lost, Davy Pieters zooms in on the young adult stage of life. A period at
the centre of life, between birth and death, in which caring becomes increasingly personal in its meaning. Our bodies and surroundings are fed and shaped by the amount of care we spend on them. But the great importance of care only becomes apparent the moment it's lacking. Where care is denied, things decay. They go to waste.

Not all is lost is an ode to the bodies that carry the weight of others. Those who are prepared to stand
by someone, and to keep standing. Who come back, and keep on coming back.  Who offer their bodies to help out another body. Who receive, touch, hold and lift up. Who embrace the uncomfortable. Who hold on and won't let go.

In Not all is lost, Davy Pieters links the element earth to the young adult stage of
life. In doing so, she creates room for growth, but also for decay, death and
silence. The performers share the floor with a living, earthly landscape. In this evocative physical performance, body and landscape together tell a panoramic story about care and neglect.

In her four-part series on growing up in a future world, Davy Pieters links her
powerful imagery to different stages of life and to the four natural elements: water,
earth, fire and air. She uses the elements of the theatre as a microscope. From performance and
scenography to soundscape. And in doing so, she zooms in on fear, hope and
resilience in future times.

Not all is lost, is onderdeel van ACT: Art, Climate, Transition, een Europees samenwerkingsproject rond ecologie, klimaatverandering en sociale transitie. In een tijd van klimaatdegradatie, pandemieën, massale uitsterving en toenemende ongelijkheid bundelen we onze krachten in een project over hoop, waarbij we brede perspectieven verbinden met specifieke, gelokaliseerde mogelijkheden die we uitnodigen of eisen.

 

Onwaarschijnlijk ontroerend. Verwarrend mooi.

Theaterkrant over CRISPR

Team

Charlotte Gillain

Josefine Aalvid Rahn

Thomas Higginson

Bekijk onze thema's

Language no problem

Dance, opera or plays in English

Het Laatste Woord

Een kort nagesprek onder leiding van een bevlogen gespreksleider, waarin toeschouwers hun eigen observaties en gedachten met elkaar uitwisselen.

Team

Concept & regie Davy Pieters
Performance Melyn Chow, Charlotte Gillain, Thomas Higginson, Josefine Aavild Rahn
Muziek Gagi Petrovic
Scenografie Janne Sterke
Assistent-decor Noa Muller
Lichtontwerp Varja Klosse 
Kostuumontwerp Johanna Trudzinski 
Dramaturgie Eylül Fidan Akinci
Techniek John Thijssen, Peter Leeuwenburgh, Marvin van den Berg
Productie Laura Holleman
Productie stagair Garcelle Komproe
Marketing Milou Zoer
Educatie Anne Sollie, Silvy Levens