TANK TINK / ONE

Productiehuis Theater Rotterdam: Enkidu Khaled
vr 24 feb 20:30 - 22:30
  • 24 feb
    20:30 - 22:30
    TR25 Schouwburg, Rotterdam
    Krijn Boon Studio

TANK TINK / ONE is een serie artistieke discursieve avonden rond oorlogsinspanningen en de desastreuze gevolgen daarvan voor het milieu. Militaire oefeningen en operaties onttrekken niet alleen middelen aan de strijd tegen klimaatverandering, ze kosten ook enorme hoeveelheden energie en middelen om geavanceerde oorlogsmachines te creëren. Ze vervuilen en vernietigen milieus, creëren verbijsterende hoeveelheden puin en worden maar al te vaak ingegeven door de wens om de toegang tot bepaalde grondstoffen en hulpbronnen zoals water, olie en mineralen veilig te stellen.

Click to read in English

Er is echter ook een cynische ironische wending: sommige gebieden waar conflicten - of zelfs alleen maar oefeningen voor oorlogsvoering - hebben plaatsgevonden, raken zo vervuild en beladen met explosieve en gevaarlijke materialen dat de mens er geen toegang meer toe heeft en zij daarom als natuurreservaten aan de natuur worden "teruggegeven. Dit lijken de eerste gebieden te zijn waar de mens het aardoppervlak onbewoonbaar maakt voor zichzelf en het daarom teruggeeft aan de natuur als een vergiftigd geschenk. Menselijke oorlogsvoering en natuur zijn dus verstrengeld in een zeer bizarre relatie waarin conflict werelden vernietigt en maakt. Het verbeelden en begrijpen van de verstrengeling tussen oorlog en klimaat, zo abject, subliem, verrassend en vreemd als die relatie is, is de missie van deze avonden. 

Met TANK TINK / ONE kapen Khaled en Robbrecht het format van de ‘creatieve denktank’ uit haar oorspronkelijke militaire context. Samen met kunstenaars, journalisten en activisten uit verschillende windstreken onderzoeken ze de relatie tussen oorlogsvoering en milieucrisissen in een hybride en meerstemmige lecture-performance.

TINK TANK / ONE wordt mede mogelijk gemaakt door ACT: een Europees samenwerkingsproject rond ecologie, klimaatverandering en sociale transitie. In een tijdperk van klimaatafbraak, massale uitsterving en toenemende ongelijkheid, bundelen we onze krachten in een project over hoop, waarbij verbindingen tussen brede perspectieven en lokale initiatieven centraal staan.

English

TANK TINK / ONE is a series of artistic discursive evenings around war efforts and their disastrous environmental impacts. Military exercises and operations not only divert resources from the fight against climate change, they also consume enormous amounts of energy and resources to create advanced war machines. They pollute and destroy environments, create mind-boggling amounts of debris and are all too often motivated by the desire to secure access to certain raw materials and resources such as water, oil and minerals.

However, there is also a cynical ironic twist: some areas where conflicts - or even just warfare exercises - have taken place are becoming so polluted and laden with explo-sive and dangerous materials that humans can no longer access them and are therefore treated as nature reserves. nature are "returned. These seem to be the first areas where man makes the earth's surface uninhabitable for himself and therefore returns it to nature as a poisoned gift. Human warfare and nature are thus entwined in a very bizarre relationship in which conflict destroys worlds The mission of these evenings is to imagine and understand the entanglement between war and climate, as abject, sublime, surprising and strange as that relationship is.

With TANK TINK / ONE Khaled and Robbrecht hijack the format of the 'creative think tank' from its original military context. Together with artists, journalists and activists from different corners of the world, they investigate the relationship between warfare and environmental crises in a hybrid and polyphonic lecture performance.

TINK TANK / ONE is a part of ACT: Art, Climate, Transition, a European cooperation project on ecology, climate change and social transition. In an era of climate breakdown, pandemics, mass extinction and growing inequalities, we join our forces in a project on hope: connecting broad perspectives with specific, localised possibilities, ones that invite or demand that we ACT.

Team

Concept Enkidu Khaled en Joachim Robbrecht Van en met Sara Dziri, Chris Keulemans, Anika Schwarzlose, Caroline Ngorobi, Ogutu Muraya, Brian McKenna, Joachim Robbrecht & Enkidu Khaled Productie Kunstenwerkplaats, VGC Coproductie Kaaitheater & Productiehuis Theater Rotterdam ( for ACT: Art, Climate & Transition ), Monty.