Bas de Brouwer

ACT Summer Lab #3: Noor Stenfert Kroese

Click here for English

Van 13 tot 17 juni 2022 organiseert het New Theatre Institute of Latvia een internationaal Summer Lab voor tien podiumkunsten professionals uit Portugal, Engeland, Slovenië, Nederland, Frankrijk, België, Kroatië, Duitsland, Noord-Macedonië en Letland. Het doel van de Summer Lab-serie is om een ​​discussie op gang te brengen over de effecten van klimaatverandering, om de verdieping van dit onderwerp in de praktijk van de deelnemende kunstenaars aan te moedigen, en om duurzame relaties te versterken. 
 
Gedurende de vijf dagen gaan de deelnemers van het Summer Lab #3, begeleid door lokale wetenschappers, op expedities langs de veengebieden van Letland en hun paden. Tijdens de expedities zullen ook lokale kunstenaars te zien zijn die veel werken aan natuur gerelateerde onderwerpen en de effecten van klimaatverandering in hun artistieke praktijken benadrukken. Voor Summer Lab #3 is Noor Stenfert Kroese namens Productiehuis Theater Rotterdam mee. 
 
Klik hier om meer te lezen over het evenement
 
#ACTEUROPE 
 
Summer Lab #3 is onderdeel van ACT - Art, Climate & Transition , een Europees samenwerkingsproject rond ecologie, klimaatverandering en sociale transitie. In een tijdperk van klimaatafbraak, massale uitsterving en toenemende ongelijkheid, bundelen we onze krachten in een project over hoop, waarbij verbindingen tussen brede perspectieven en lokale initiatieven centraal staan. 

“Ik begon al wat onderzoek te doen naar de veengebieden in Letland en in het algemeen. Het is zo'n fascinerende omgeving. Het kwam pas in 2022 uit op de symbiose tussen veenmos en cyanobacteriën (blauw/groene algen). De symbiotische relatie tussen deze twee soorten kan de sleutel zijn tot koolstofcycli in veengebieden!Ik was zeer verrast toen ik ontdekte dat schimmels, mossen, koralen en algen allemaal deze functie hebben in ons ecosysteem als het gaat om de opslag van koolstof. Ik denk dat ik tijdens deze onderzoeksweek een manier zou willen vinden om me op deze symbiotische relaties te concentreren.” - Noor Stenfert Kroese over haar research

ENGLISH

From the 13th till 17th of June 2022, New Theatre Institute of Latvia will host an international Summer Lab for ten performing arts professionals from Portugal, England, Slovenia, the Netherlands, France, Belgium, Croatia, Germany, North Macedonia and Latvia. The aim of the Summer Lab series is to create a discussion on the effects of climate change, to encourage the deepening and diversification of the coverage of this topic in participant’s practices, as well as to strengthen sustainable relationships.

During the five days, the participants of the Summer Lab #3, accompanied by local scientists, will go on expeditions along the peatlands of Latvia and their trails. The expeditions will also feature local artists who work extensively on nature-related topics and highlight the effects of climate change in their artistic practices. For Summer Lab #3  Noor Stenfert Kroese will be participating on behalf of Productiehuis Theater Rotterdam.

Click here to read more about the event

#ACTEUROPE

Summer Lab #3 is a part of ACT (Art Climate Transition), a European cooperation project on ecology, climate change and social transition. In an era of climate breakdown, mass extinction and growing inequalities, we join our forces in a project on hope: connecting broad perspectives with specific, localised possibilities, ones that invite or demand that we ACT.