Bas de Brouwer

Noor Stenfert Kroese

Noor Stenfert Kroese (1993, NL) werkt met fenomenologische interactieve installaties op het snijvlak van ruimte, tijd en niet-menselijke activiteit. Geïnspireerd door de onderlinge verwevenheid van wetenschap, natuur en technologie. Naast haar werk als new media/bio artist en scenograaf is ze in de laatste fase van haar MA Interface Cultures aan de Kunstuniversität Linz (AT). In 2020 studeerde zij af aan de BA Scenografie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (NL)

Haar werk kenmerkt zich door de wisselwerking tussen het werk en de deelnemers. Noor creëert ontmoetingen waarbinnen je wordt uitgenodigd om te reflecteren op nieuwe en bestaande ideeën. Haar werk geeft geen direct antwoord maar geeft ruimte om vragen te stellen en te ervaren. Vanuit een post-human perspectief verkent ze de mogelijkheden om een bewuste plaats in te nemen in het bewegende, oncontroleerbare netwerk waar we deel van uitmaken. 

Haar werk is tentoongesteld o.a. het Ars Electronica Festival (AT), EYE Filmmuseum Amsterdam (NL), de Barcelona Design week (ES), Nationale Opera & Ballet (NL).Voor haar werk ontving ze de YouFab Global Awards (JP) en de Young Talent Award van het Prins Bernhard Cultuurfonds (NL).

Artist statement

'De wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen geven in een ongekend tempo onze wereld vorm. Een wereld met een verontrustende politieke, sociale en ecologische situatie. Technologie en de gevolgen van onze invloed op aarde dringen steeds dieper door in onze levens. Ik ben er van overtuigd dat het nodig is om te kunnen ervaren en bevragen wat dit voor ons betekent. En stil te staan bij waar we naar toe willen met elkaar. Ik creëer daarom in mijn werk de ruimte om te ervaren wat er kan ontstaan door de verbondenheid tussen wetenschap, natuur en technologie. 

De mens kan niet langer gezien worden als het middelpunt. We zijn deel van een alomvattend en complex systeem. Een systeem dat bestaat uit mensen, dieren, planten, schimmels, maar ook materie en data. De wisselwerking tussen het werk en de deelnemers is daarom voor mij essentieel. In die ontmoeting ontstaat de mogelijkheid om te reflecteren op nieuwe en bestaande ideeën. Het gaat niet om een antwoord maar de vragen ervaren.

Een ecologie van disciplines en wetenschappelijke kennis in combinatie met visuele, fysieke en artistieke manifestaties kunnen krachtige nieuwe narratieve creëren Naast mijn interesse in wetenschappelijk onderzoek, kenmerkt mijn werk zich door het verkennen van (nieuwe) technologieën en samenwerkingen met het niet-menselijke. Dit komt samen in fenomenologische interactieve installaties op het snijvlak van ruimte, tijd en meer dan/mens.

Ik ben geïntrigeerd door de herkenning van, het begrip voor en de interactie met andere soorten. De symbiose tussen verschillende soorten zijn cruciaal voor het voortbestaan van onze planeet. Net als de menselijke samenleving worden deze samenlevingen gekenmerkt door verscheidenheid, met hun vermogen om te helpen en te hinderen, samen te werken en te rivaliseren. De complexiteit van hun samenlevingsvorm met hun subtiele mengeling van samenwerking en conflict kan worden gezien als een metafoor voor hoe wij ons verhouden tot elkaar en tot onze eigen sociale systemen.'