© Benny Stroet

Verlang visioenen

Ter gelegenheid van Wereldtheaterdag schrijft Khadija El Kharraz Alami op uitnodiging van Productiehuis Theater Rotterdam in bezwerende cadans haar en uw verlangens. Verlangens naar en hoop op een theaterwereld waar vrijheid, openheid en samenhorigheid elke dag weer gevierd kunnen worden. 

Beste wereldtheater theaterwereld,

Ik deel in verlangen om te helen mijn ervaringen en ideeën
de visioenen van mijn grootmoeder en de dromen van mijn moeder
de fouten van mijn vader en de dromen van kleine ik en grote jij
Onze dromen wensen verlangens manifesteren zich in deze wereld
wereldtheater theaterwereld
en ik voel het elke dag. 
Ik adem het in en uit langs al mijn poriën, het tast me aan, vormt me, bepaalt mijn tred, verheldert en vertroebelt mijn blik. 
En die van jou? 

We creëren ons bestaan en delen verleden heden perspectief
Ik blijf zoeken naar verbindingen en ik vind ze bij individuen binnen de instituten en daarbuiten 
in verhalen en fantasieën, in verlangen en in dromen, de werkelijkheid
In het begin van mijn prille aanwezigheid in deze wereldtheater theaterwereld
heb ik mij erg eenzaam gevoeld in de strijd die ik vanaf dat moment moest voeren 

Ik zie ik zie wat jij niet ziet, ik herken mezelf niet.
Ik hoor ik hoor ik hoor me niet, ik hoor mezelf niet.

Een strijd die onverwacht en onbewust begon
en telkens weer opnieuw begint
Ik reageer instinctief intuïtief impulsief op onrecht, discriminatie, racisme en vrouwenhaat
omdat uitspreken opkomen beschermen omarmen van conflict standaard niet gewoon is
omdat je blij moet zijn voor de plek waar fysiek en mentaal hard voor gewerkt is
Iedereen verdient deze die dat de het een plek
Het ritueel van verhalen vertellen is in essentie van ieder mens net als het ambacht
Het systeem de conventies was is in essentie niet voor ieder mens
het is exclusief

Laten we vieren vandaag wereldtheater theaterwereld
dat er verschuivingen zijn binnen het systeem conventies worden doorbroken 
en handelingen verricht dialogen gevoerd die licht schijnen op de vergetelheid

Laten we vieren nu
dat er samen wordt gewerkt aan een wereldtheater theaterwereld 
waar hiërarchie fluïde is en eerder horizontaal beweegt dan verticaal 
waar machtsmisbruik de nek wordt omgedraaid 
racisme discriminatie seksisme geen bestaansrecht krijgt
waar vrouwen gelijk hun mannelijke collega’s worden betaald
pesten op de werkvloer niet bestaat
confrontatie conflict discussie onbegrip omarmd wordt
waar freelancers juist worden behandeld en betaald
waar we meer herdenken en vieren
waar we leren van het onbekende
van onbekenden en ongeletterden 
van andere woorden en definities
waar wij vrouwen niet conformeren
waar wij trans niet conformeren
waar wij kleur niet conformeren
waar wij gender niet conformeren
bezit niet conformeren

waar wij mannen emoties tonen
waar wij mannen huilen
waar wij mensen onze verantwoordelijkheid nemen
waar laag- of hoogopgeleid niet belangrijk is
waar naar ervaring geluisterd wordt daar wil je van leren
nee zeggen of stoppen grenzen aangeven gevierd wordt 
Een wereldtheater theaterwereld die het binaire denken en handelen begraaft
We houden er een ceremonie voor 
Iedereen is welkom hier de uitnodiging 

Elke dag voor de rest van ons bestaan wereldtheater theaterwereld kom als jezelf; naakt, gesluierd,versierd, verstopt, verdrietig, boos,  verliefd, gay, alleen, samen, eenzaam, verloren, verdwaald, gevonden, dronken, hetero, beperkt, glitters, gezien, ongehoord, nuchter, geboren, ongekende archetypes gestorven, geliefd, gehaat, gemist, PLEASE BE TOO MUCH,  kom QUEER, herdenk vier en rouw samen.

Laten we stil staan vandaag wereldtheater theaterwereld bij de vele gestrande krijgers 
die het in dit werkveld dit systeem niet hebben gered
die niet gehoord worden of geloofd zijn wanneer zij met alle moed hun grenzen probeerden aan te geven. 
die getraumatiseerd zijn nog voor ze het podium op konden gaan om hun verhaal te vertellen. 

Laten we stil staan vandaag wereldtheater theaterwereld
bij vergeten verhalen en vergeten dromen, onderdrukte personen en ongekende archetypes
Wat dragen we met ons mee? 
Welk verhaal? 
Hoe trans-por-teren wij ons? 
Hoe trans-for-meren wij?
Wat trans-for-meren wij?
Hoe afhankelijk te zijn?
Hoe zelfstandig te zijn?
Hoe samen fundament te zijn en te blijven duurzaam?
Wat kunnen we delen?
Wat mogen we geven?
Wat willen we zijn?

Theaterwereld wereldtheater laten we stilstaan vandaag 
en morgen elke dag drie minuten meer mag ook
Stilstaan bij onze kameraden collega kunstenaars wereldwijd 
die hun vrijheid en zelfs hun leven op het spel zetten wanneer ze op gaan, verhalen delen,
fysiek bewegen
Stilstaan bij onze kameraden collega kunstenaars wereldwijd
die zich niet laten ketenen of de mond laten snoeren
Opstaan voor onze artistieke vrijheid, voor het ambacht en het ritueel van verhalen vertellen, 
voor hun rechten te zijn wie ze zijn, wat ze zijn, hoe ze zijn 

Laten we niet vergeten dat ze er zijn wereldtheater theaterwereld

Laten we stil staan vandaag bij wat we hebben hoe rijk wij zijn
en morgen elke dag 3 minuten meer mag ook

Laten we stoppen duidelijke vrouwen moeilijk te noemen

Wat is makkelijk? Is elke dag kiezen voor het leven makkelijk?
Is je uitspreken tegen makkelijk? Is bewegen makkelijk?
Is leven in meerdere werelden makkelijk?
Is aborteren makkelijk? Is borstvoeding geven makkelijk?
Is verkracht worden makkelijk? Is leven dragen makkelijk?
Is baren makkelijk? Is mishandeld worden makkelijk?
Is opgeven makkelijk?
Is opstaan en doorgaan makkelijk?
Laten we stilstaan bij de kunstenaars
die hun leven riskeren
ons inspireren noodzaak geven aan
wereldtheater theaterwereld ons bestaan.

Laten we stilstaan bij de kunstenaars
die er niet meer zijn
die er nooit waren
die we niet meer zien
verborgen verhalen

Laten we stilstaan bij 
de vrijheid die wij hebben
de rijkdom die wij hebben
de veiligheid die wij hebben
de rust die wij hebben
de weerstand die we voelen
de haat die er is
de woede die ontstaat
het goed en het kwaad

Hatred is the fury of those who do not share our goals,
and its object is death and destruction.
Anger is a grief of distortion between, and it’s object is change.
Audre Lorde
 

Ik deel in verlangen om te helen mijn ervaringen
de visioenen van mijn moeder en de fouten van mijn vader
en de dromen van kleine ik en grote jij
Wereldtheater theaterwereld.


Khadija El Kharraz Alami.


Ps: Hardop lezen helpt.