foto Patrícia Barata

MULTIRISING THE OTHER IN I

Rita Vilhena
Dansweek 2024
do 30 mei en vr 31 mei
Een danseres neemt afscheid van het geërotiseerde beeld van haar jongere zelf

Rita Vilhena, ooit maker bij het Productiehuis, is terug voor De Dansweek. Ze gebruikt oude filmbeelden van haarzelf als sterk geseksualiseerde jonge vrouw. Tussen de beelden uit het verleden en de bewegingen van het huidige lichaam transformeert de ballerina haar verhaal, om zo controle te krijgen over haar eigen identiteit.

Click here for English

Voor haar dansperformance gebruikt Vilhena nooit voltooide beelden uit Nether Ballerina of Rottingdam. De filmmaker Demetri Estdelacropolis filmde de destijds de jonge hedendaagse ballerina Rita Vilhena. De lens verkende het beeld van de sterk geseksualiseerde jonge vrouw, in alledaagse taken zoals persoonlijke hygiëne, slapen of wakker worden, en aan de andere kant in masturbatiescènes, of bij het verrichten van huishoudelijk werk zonder ondergoed. Al deze micro-verhalen benadrukten het beeld van de ballerina als een geseksualiseerd personage.

Vanuit het archief van ongeveer 150 uur gefilmde beelden, herbewerkte de ballerina deze periode van haar leven om plaats te maken voor een nieuwe interpretatie van de sporen die de filmmaker in haar achterliet. Met dit werk voert de ballerina een creatieve oefening in zelfrepresentatie uit, om zo controle te krijgen over haar eigen levensverhaal en haar eigen identiteit. Door afstand te nemen van de beschuldigende toon van de tweede feministische golf, creëert ze een helend werk.

Tussen de beelden uit het verleden en de bewegingen van het huidige lichaam transformeert de ballerina de gebaren uit de film tot een nieuwe dans, waardoor ze een nieuwe betekenis krijgen. MULTIRISING THE OTHER IN I is een afrekening met het verleden; het is een nieuwe poëtisch-gevoelige vertelling over wat de constructie van herinnering kan zijn en, in het verlengde daarvan, de mogelijkheid om in een vrijere en inclusievere toekomst te leven. 

English

Rita Vilhena, once a creator at the Production House, is back for Dance Week. She uses old film footage of herself as a highly sexualized young woman. Between the images from the past and the movements of the current body, the ballerina transforms her story to gain control over her own identity.
 

For her dance performance, Vilhena uses never-finished footage from Nether Ballerina or Rottingdam. Filmmaker Demetri Estdelacropolis filmed the then young contemporary ballerina Rita Vilhena. The lens explored the image of the highly sexualized young woman, in everyday tasks such as personal hygiene, sleeping or waking up, and on the other hand in masturbation scenes, or performing household chores without underwear. All these micro-stories emphasized the image of the ballerina as a sexualized character.

From the archive of about 150 hours of filmed footage, the ballerina re-edited this period of her life to make way for a new interpretation of the traces the filmmaker left in her. With this work, the ballerina performs a creative exercise in self-representation, to gain control over her own life story and her own identity. By distancing herself from the accusatory tone of the second wave of feminism, she creates a healing work.

Between the images from the past and the movements of the current body, the ballerina transforms the gestures from the film into a new dance, giving them a new meaning. MULTIRISING THE OTHER IN I is a reckoning with the past; it is a new poetic-sensitive narrative about what the construction of memory can be and, consequently, the possibility of living in a freer and more inclusive future.
 
 

Team

concept, creatie en performance Rita Vilhena dramaturgie Márcia Lança enAna Vitória
muziek Henrique Vieira video Demetri Estdelacropolis en Rita Vilhena lichtontwerp Luís Moreira video projectie en consult Bianca Turner set en kostuum ontwerp Rita Vilhena productie Partícula Extravagante residenties Mad Brook Studio, Estúdios Victor Córdon, DevirCAPa, c.e.m - centro em movimento co-productie A GRÁFICA - Centro de Criação Artística met dank aan Derbimoto, YMCA Setúbal, Fundação GDA