Foto Raymond de Vries

Normality No More

Conny Janssen Danst / Via Berlin / Ragazze Quartet
wo 18 dec - zo 6 apr
Een samensmelting van muziektheater, moderne dans en klassieke muziek

Wat is eigenlijk normaal? En wie bepaalt dat? In Normality No More – een samensmelting van muziektheater, moderne dans en klassieke muziek – nemen drie topgezelschappen je mee in een neurodiverse belevingswereld. Grenzen vervagen tussen normaal en vreemd, neurotypisch en neurodivers, toeschouwer en deelnemer. Waar zit jij op het spectrum?

Click here for English

Een bestseller in de klassieke muziek, Schuberts Winterreise, wordt uitgebeend tot op het bot en weer opnieuw opgebouwd. In de oorspronkelijke Winterreise legt de hoofdpersoon een eenzame, winterse reis af nadat zijn liefde hem verlaten heeft. Op zoek naar innerlijke rust, maar gekweld en achtervolgd door herinneringen, blijft hij vertwijfeld achter op het ijs. In Normality No More smelten moderne dans, muziektheater en klassieke muziek samen tot een nieuwe versie: een ode aan het divergente brein en een oproep tot begrip en empathie voor mensen die de wereld anders ervaren dan de grote massa.

In Normality No More spelen alle dansers, musici en acteurs een personage geïnspireerd op zowel persoonlijke ervaringen als wetenschappelijk onderzoek over neurodivergentie. Zij tonen hun kracht en kwetsbaarheid, omarmen hun eigen diversiteit en verlangen tegelijkertijd naar sociale integratie. Het publiek ervaart hoe het is om in de huid te kruipen van mensen die als ‘vreemd’ worden gezien en ontdekt de unieke, veelzijdige en wonderlijke kwaliteiten van de neurodiverse mens. 

Ragazze Quartet maakte van Winterreise, oorspronkelijk geschreven voor bariton en piano op een gedicht van Willhelm Müller, eerder al een versie voor bariton en strijkkwartet. In Normality No More stelt zij een veelkleurig ensemble samen met een ongebruikelijke combinatie van instrumenten en stijlen. Met countertenor, jazz-zang, strijkkwartet, elektronica, toetsen, slagwerk en doedelzak wordt de muziek van Schubert omgebogen tot een compleet nieuw, neurodivers alternatief van pulserende elektropop tot hypnotiserende strijkersglissandi en Surinaamse dansritmes.  

De voorstelling Normality No More is het artistieke product van een samenwerking van Dagmar Slagmolen (Via Berlin), choreograaf Davide Bellotta (Conny Janssen Danst) en Ragazze Quartet onder eindregie van Ria Marks en advies van Conny Janssen.

Over Ragazze Quartet
Met spraakmakende programma’s heeft Ragazze Quartet zich ontwikkeld tot een van de meest frisse en toonaangevende stemmen in de klassieke muziek. In innovatieve programma’s gaat het de samenwerking aan met de meest oorspronkelijke stemmen in theater, dans en literatuur. Met optredens die appelleren aan alle zintuigen, slagen ze erin een publiek te winnen voor de rijke klassieke muziektraditie. Zo enthousiasmeren ze zowel de doorgewinterde luisteraar als de nieuwkomer voor het strijkkwartetrepertoire van vroeger en nu. Ragazze is sinds 2017 artistiek leider van festival September Me in Amersfoort. Eerste violiste Rosa Arnold is mede-oprichter van Via Berlin.

Over Conny Janssen Danst
Conny Janssen Danst is sinds 1992 een van de meest toonaangevende moderne dansgezelschappen in Nederland. Het Rotterdamse gezelschap staat breed bekend om de sterk fysieke en theatrale kracht van de dansers en de verrassende diversiteit van de voorstellingen, waarbij pure dans wordt ingekleurd met een menselijke touch. Want: in een wereld die steeds harder en onmenselijker wordt, moeten we ruimte maken voor persoonlijke verhalen. De choreografie in Normality No More is in handen van Davide Bellotta, die jarenlang werkzaam was als danser in het gezelschap. Dit multitalent is naast choreograaf ook muzikant, componist, performer en filmmaker. In deze coproductie maakt Davide onder de coachende leiding van Conny Janssen zijn debuut voor de grote zaal.

Over Via Berlin
Via Berlin vertelt met een volstrekt eigen vorm van muziektheater persoonlijke, herkenbare verhalen die symbool staan voor universele en maatschappelijke thema’s die ons bezighouden. Oorlog, illegaliteit, eenzaamheid, segregatie, gevaarlijke relaties, populisme… de ontwikkelingen in de wereld zetten ons denken op scherp. Deze verhalen vertellen we in ontroerende performances met klassiek muziek, beweging en nieuw geschreven teksten. Omdat muziek en beweging iets kunnen overbrengen wat niet in woorden te vatten is. Via Berlin werkt zeer graag samen met vooruitstrevende muzikale ensembles zoals het Ragazze Quartet, Slagwerk Den Haag, Cello Octet Amsterdam en het Berlage Saxophone Quartet.

 

Extra

English

What do we consider to be normal? And who decides? In Normality No More - a fusion of musical theatre, modern dance and classical music – three highly rated companies create a neurodiverse experience on stage. Boundaries between normal and strange, neurotypical and neurodiverse, spectator and participant will disappear. Where are you on the spectrum?

A bestseller in classical music, Schubert's Winterreise, is deconstructed to the bone and rebuilt all over again. In the original Winterreise, the protagonist embarks on a lonely winter journey after his love has left him. Seeking inner peace, but tormented and haunted by memories, he is left on the ice in despair. In Normality No More modern dance, musical theatre and classical music fuse into a new version: an ode to the divergent brain and a call for understanding and empathy for people who experience the world differently than the great masses.

In Normality No More all dancers, musicians and actors play a character inspired by both personal experiences and scientific research on neurodiversity. They all show their strength and vulnerability, embracing their own diversity while longing for social integration. The audience experiences what it is like to step into the shoes of people perceived as 'strange' and discovers the unique, multifaceted and wonderful qualities of the neurodiverse human being. 

Ragazze Quartet made a version for baritone and string quartet of Winterreise before. The song cycle was originally written for baritone and piano to a poetry collection by Willhelm Müller. In Normality No More, Ragazze Quartet assembles a multi-coloured ensemble with an unusual combination of instruments and styles. With countertenor, jazz vocals, string quartet, electronics, keys, percussion and bagpipes, Schubert's music transforms into a completely new, neurodiverse alternative ranging from pulsating electro-pop to hypnotic string glissandi and Surinamese dance rhythms.  

The performance Normality No More is the artistic outcome of a collaboration between Dagmar Slagmolen (Via Berlin), choreographer Davide Bellotta (Conny Janssen Danst) and Ragazze Quartet under the final direction of Ria Marks and with advice from Conny Janssen.

Team

artistiek team Concept Ragazze Quartet, Dagmar Slagmolen, Davide Bellotta, eindregie Ria Marks, choreografie Davide Bellotta, coaching en advies Conny Janssen, decorontwerp Thomas Rupert, kostuumontwerp Dieuweke van Reij, lichtontwerp Remko van Wely, geluidsontwerp Robert van Delft, repetitor Erik Spruijt, tekst Lucky Fonz III, Dagmar Slagmolen e.a. muzikaal advies & arrangementen Jan Pieter Koch, spel Dagmar Slagmolen, dansers Adi Amit, Thomas Fauc (stage), Yanaika Holle, Kenji van Nieuwenhuizen, Gaspar Ribeiro, Mariko Shimoda, Yashasvi Shrotriya, muzikanten Rosa Arnold, Annemijn Bergkotte, Nathalie Flintrop, Arturo den Hartog, Vitaly Medvedev, Enric Monfort, Genevieve Murphy, Ntjam Rosie, Jeanita Vriens