foto Pieter Henket

Typhoon

Introdans / Krisztina de Châtel
wo 23 apr 20:00
  • 23 apr
    20:00
    TR25 Schouwburg, Rotterdam
    Grote zaal

In een windstille proloog die begeleid wordt door de kabbelende pianoklanken van Simeon ten Holt’s Canto Ostinato bereiden de dansers zich voor op wat komen gaat. Ze hangen uit het lood alsof ze tegen de wind leunen. Hun armen klieven door de lucht. Ze zijn klaar voor de strijd. Dan overstemt het aanzwellend geraas van windmachines de zachte pianoklanken. De dansers zuigen de longen vol en leveren fier en trots het gevecht tegen deze (onzichtbare) materie die zij al dansend tastbaar maken.

Click here for English

De monumentale dansvoorstelling Typhoon (1986) van choreograaf Krisztina De Châtel wordt in het voorjaar van 2025 hernomen en gedanst door de dansers van Introdans. De choreografische ordeningsdrang van De Châtel – koningin van de minimalistische dans – wordt in deze voorstelling als het ware in een vliegende storm beproefd. 

“Ik ben altijd een bewonderaar geweest van het minimalistische werk van Krisztina de Châtel. De helderheid in structuur, de minimale verschuivingen en de strijd met de kracht van de windmachines boeien enorm. Introdans hecht aan het koesteren en hernemen van bestaand repertoire om te voorkomen dat dans wegwerpkunst wordt en ook een nieuwe generatie publiek van deze imposante werken kennis kan nemen” aldus Roel Voorintholt, artistiek directeur Introdans.

Voor de voorstelling Typhoon werkte Krisztina de Châtel samen met beeldend kunstenaar Peter Vermeulen en componist Simeon ten Holt. Het centrale thema in het werk van Peter Vermeulen is het omzetten van energie in bewegende en geluidsproducerende beelden. Voor Typhoon werkte hij het idee uit om de dansers een regelrechte confrontatie aan te laten gaan met de onberekenbare krachten van de wind. Hij plaatste daarvoor drie windmachines die in kracht kunnen variëren van een lichte bries tot een flinke storm. De Châtel laat haar dansers vervolgens de directe confrontatie aangaan met de door Vermeulen ontworpen windmachines.

English

In a windless prologue accompanied by the rippling piano sounds of Simeon ten Holt's Canto Ostinato, the dancers prepare themselves for what is to come. They hang off balance as if leaning against the wind. Their arms cleave the air. They are ready for battle. Then the growing noise of wind machines drowns out the soft piano sounds. The dancers fill their lungs and proudly fight this (invisible) matter that they make tangible while dancing.

The monumental dance performance Typhoon (1986) by choreographer Krisztina De Châtel will be revived in the spring of 2025 and danced by the dancers of Introdans. The choreographic urge for order of De Châtel – queen of minimalist dance – is tested in this performance, as it were, in a flying storm.

“I have always been an admirer of Krisztina de Châtel's minimalist work. The clarity in structure, the minimal shifts and the battle with the power of the wind machines are enormously fascinating. Introdans is committed to cherishing and reviving existing repertoire to prevent dance from becoming disposable art and to ensure that a new generation of audiences can become acquainted with these impressive works,” says Roel Voorintholt, artistic director of Introdans.

For the performance Typhoon, Krisztina de Châtel collaborated with visual artist Peter Vermeulen and composer Simeon ten Holt. The central theme in Peter Vermeulen's work is the conversion of energy into moving and sound-producing images. For Typhoon he developed the idea of ​​having the dancers enter into a direct confrontation with the incalculable forces of the wind. He installed three wind machines that can vary in strength from a light breeze to a heavy storm. De Châtel then allows her dancers to directly confront the wind machines designed by Vermeulen.

.