Dansclick 26: Sheree Lenting / Tú Hoàng & Hiro Murata

Korzo / BNG Bank Dansprijs
di 12 nov 20:15
De spannendste namen in de danswereld
  • 12 nov
    20:15
    TR25 Schouwburg, Rotterdam
    Kleine Zaal

Het succesvolle concept DansClick fungeert al bijna 20 jaar als springplank voor jonge makers die samen op tournee gaan.

Click here for English

DansClick is een nationale tour van de spannendste namen in de danswereld. Sinds 2013 krijgen de winnaars van de BNG Bank Dansprijs een DansClick tour. De voorstellingen worden altijd omlijst met videoportretten van de makers en de Après Danse; een informele ontmoeting tussen publiek, makers en dansers op toneel, onder het genot van een drankje. De winnaar van de BNG Bank Dansprijs 2023 is Sheree Lenting. Naast de winnaar van de BNG Bank Dansprijs presenteert Korzo tijdens DansClick 26 ook haar eigen maker Tú Hoàng. Tijdens deze avond zie je dus twee stukken: I am my ancestors wildest dreams van Sheree Lenting en False Memories van Tú Hoàng and Hiro Murata.

Over Sheree Lenting zegt de BNG dansjury het volgende: ‘De jury ziet in Sheree Lenting een nieuwsgierige, kritische maker die zorgvuldig zoekt naar een mooie, poëtische en rijke (dans)taal voor het delen van grote en kleine verhalen. En ook al kunnen die moeilijk en ingewikkeld lijken, ze weet die toegankelijk te maken. De jury meent dat er nog veel meer potentieel in deze maker ligt te wachten.

Over I am my ancestors wildest dreams van Sheree Lenting

Door de ogen van Sheree kijk je in I am my ancestors wildest dreams mee naar de wildste dromen van haar voormoeders(stammoeder). In deze voorstelling neemt Sheree je mee in hun nu nog onvertelde verhalen uit het verleden, heden en de toekomst. Ze bevraagt, onderzoekt en koestert haar vrouwenlijn. De dansers zijn de belichaming van deze verhalen. Cicely Wijnaldum en Ciara Hiwat nemen je daarin mee in vrouw-zijn. Met de power, wijsheid en liefde van hun vrouwelijke ancestors als legacy kijken zij vol vertrouwen hun toekomst tegemoet.

Over False Memories van Tú Hoàng & Hiro Murata 

False Memories is een duet gemaakt door de jonge choreografen Tú Hoàng en Hiro Murata. Het is het resultaat van een vier jaar lange samenwerking tussen de twee choreografen bij Conny Janssen Danst. False Memories onderzoekt de complexiteit van de menselijke psyche door het perspectief van twee individuen die verbonden zijn door een diepe band. Op een abstracte manier wordt het gevoel weergegeven dat ze een eenheid zijn in hun eigen spirituele wereld, of ze nou fysiek samen zijn of niet: het gevoel blijft hetzelfde. Het geheugen is een fragiel begrip. Soms herinneren we dingen zoals we willen dat ze zouden zijn. Onze verbeelding helpt ons met het ontsnappen uit de realiteit, om zo comfort en vrede te vinden. 
 

 

English

For almost 20 years, the successful concept DansClick has served as a springboard for young creators to tour together.

DansClick is a national tour of the most exciting names in the dance world. Since 2013, the winners of the BNG Bank Dance Prize have received a DansClick tour. The performances are always framed with video portraits of the makers and the Après Danse; an informal meeting between audience, makers and dancers on stage, over drinks. The winner of the BNG Bank Dance Award 2023 is Sheree Lenting. Besides the winner of the BNG Bank Dance Award, Korzo also presents its own maker Tú Hoàng during DansClick 26. During this evening you will see two pieces: I am my ancestors wildest dreams by Sheree Lenting and False Memories by Tú Hoàng and Hiro Murata. 

The BNG dance jury says the following about Sheree Lenting: 'The jury sees in Sheree Lenting a curious, critical maker who is carefully searching for a beautiful, poetic and rich (dance) language for sharing both big and small stories. And even though these can seem difficult and complicated, she knows how to make them accessible. The jury believes that much more potential awaits in this maker.


About I am my ancestors wildest dreams by Sheree Lenting

Through the eyes of Choreographer Sheree Lenting, you'll look into the wildest dreams of her foremothers(matriarchs). In the performance by choreographer Sheree Lenting, she takes you into their now untold stories from the past, present and the future.

She questions, explores and cherishes her lineage of women. The dancers are the embodiment of the stories. In them, Cicely Wijnaldum and Ciara Hiwat take you into womanhood. With the POWER, wisdom and love of their female ancestors as their legacy, they look confidently towards their future.

About False Memories by Tú Hoàng & Hiro Murata

False Memories is the result of a four-year collaboration between the two choreographers who danced at Conny Janssen Danst. The choreography is created around the concept of the psychological mind, through the perspective of two individuals that have an unspeakable connection with each other. In an abstract way, the feeling that they are one entity in their spiritual world remains, whether they are together or separated in physicality. Our memory is a very fragile concept. Sometimes we remember things the way we want them to be. Our imagination takes us to escape our own reality in order to find comfort or peace. 

 

Team

I am my ancestors wildest dreams
choreografie Sheree Lenting i.s.m. Cicely Wijnaldum & Ciara Hiwat performers Cicely Wijnaldum & Ciara Hiwat 

False Memories
choreografie en dans Tú Hoàng, Hiro Murata lichtontwerp Grace Morales Susa muziek David Granstrom en Flxk1 & DB1 met dank aan Marjolein Peters, Conny Janssen Danst, James Sutherland