Voyagers

Marjolijn van Heemstra, Pynarello & Theater Rotterdam
di 15 sep - di 1 dec
Een poëtisch concert over de vraag hoe wij herinnerd willen worden

In 1977 vertrokken twee ruimtesondes, de Voyager 1 & 2 op een wetenschappelijke missie naar de rand van ons zonnestelsel. Toen  deze missie voltooid was, begon een volgende, vreemdere missie.

Click here for English

De zwaartekracht van Jupiter slingerde de Voyagers richting de interstellaire ruimte waar ze een miljard jaar lang met een snelheid van vijftien kilometer per seconde door de kosmos zullen schieten.. Aan boord een boodschap van ons hier op aarde. Flessenpost voor iets of iemand aan de overkant in de vorm van een Golden Record: onze woorden, onze liedjes, onze zonsondergang gegraveerd op een gouden grammofoonplaat. Een best of van de aarde in negentig minuten audio en iets meer dan honderd beelden. Op weg naar iets wat wij nooit zullen kennen of begrijpen maar waar wij toch in zekere zin aanwezig zullen zijn.  Dankzij deze kleine hitparade van de derde planeet van de zon. 

In een poëtisch concert in regie van Theater Rotterdam maker Erik Whien onderzoeken Marjolijn van Heemstra en Pynarello in taal en muziek wat deze kosmische flessenpost ons vertelt over wie we zijn en hoe we ooit herinnerd zullen worden in een sterrenstelsel hier ver vandaan. 

Rebellencollectief Pynarello laat horen dat klassieke muziek anders kan; avontuurlijker, spontaner, directer, zonder dirigent en zonder bladmuziek. Bestaande muziek wordt speciaal voor deze voorstelling bewerkt. 

Marjolijn van Heemstra (1981) is schrijver en theatermaker, met een grote fascinatie voor de ruimte. Het afgelopen jaar schreef zij voor de Correspondent een serie over de vraag hoe de ruimte ons kan helpen met nieuwe ogen naar onszelf en de aarde te kijken. 

Deze voorstelling is onderdeel van de Warming Up Track.
Gedurende vijf dagen (13- 18 oktober) presenteren wij een reeks voorstellingen en ontmoetingen waarin transitie naar een – duurzamere- samenleving op uiteenlopende manieren wordt voorgesteld.

English

Voyagers

Marjolijn van Heemstra & Pynarello

A poetic concert about how we want to be remembered

In 1977 two space probes, Voyager 1 & 2, took off on a scientific mission to the edge of our solar system. When this mission was completed, another stranger mission began.

Jupiter's gravity hurled the Voyagers into interstellar space where they will shoot through the cosmos at a speed of fifteen kilometers per second for a billion years. On board sits a message from us here on Earth. A message in a bottle, for someone or something on the other side, in the form of a Golden Record: our words, our songs, our sunset engraved on a gold gramophone record. A ‘best of earth’ in ninety minutes of audio and just over a hundred images. On the way to something we will never know or understand but where we will be present in a sense. Thanks to this small hit parade by the third planet from the sun.

In a poetic concert, Marjolijn van Heemstra and Pynarello explore in language and music what this cosmic message in a bottle tells us about who we are and how we will one day be remembered in a galaxy far away.

Marjolijn van Heemstra (1981) is a writer and theater maker, with a great fascination for space. In the past year she wrote a series for the Correspondent about how space can help us to look at ourselves and the earth with new eyes.

"Van Heemstra is an inspired storyteller" (Trouw)

"Calming, abrasive and hypnotising" (Volkskrant)

Rebel collective Pynarello shows that classical music can be done differently; more adventurous, more spontaneous, more direct, without a conductor and without sheet music. Five Pynarelli are writing their own music especially for this performance.

"The dynamics that are produced by all of this was wonderfully tangible and audible" (Trouw)

Extra

"Prachtig optreden, met een heerlijk relativerende conclusie."
"Marjolijn van Heemstra weet het heelal telkens nog iets mooier, kleiner, reflecterender, poëtischer en humoristischer te maken."

Milo Grootjes - Hoofd ARTIS-Planetarium

 

“Marjolijn is een groot verteller en haar gedichten passen prachtig in het thema”.
"Als er geluid was in de luchtledigheid van de ruimte, zou het zo klinken!"
"De voorstelling en de met de Voyagers meegestuurde muziek en foto's tonen de ziel van de mensheid en zetten aan het denken. Prachtig!"

Philippe Schoonejans - Projectmanager bij het European Space Agency 

 

Team

Tekst Marjolijn van Heemstra Spel Marjolijn van Heemstra/Lisa Verbelen (19 & 20 september)
Muziek Pynarello: Remco Menting, Kika Sprangers, Teis Semey, Thomas Pol, Emma Kroon, Judith Wijzenbeek, Merel Vercammen, Lonneke van Straalen Regie Erik Whien Kostuumontwerp en -uitvoering Erik Bosman, Karin van der Leeuw Techniek Marcel Janssen, Andi Krijgsman Productie Andrea van Bussel Publiciteit Astrid de Haas, Anne Kuit Producenten stg. Marjolijn van Heemstra & Theater Rotterdam

Mede mogelijk gemaakt door ACT, funded with support from the European Union