Children of Happyland

Productiehuis Theater Rotterdam: Zarah Bracht
do 23 sep - wo 24 nov
Beeldend en fysiek theater over de onontkoombare onzekerheid van onze tijd

Vriendelijke consensus was ooit vanzelfsprekend, maar die tijd is voorbij. We leven in een wereld van tegenstrijdige belangen en blinde vlekken. 

Go to English text

Happyland… ooit was het er altijd gezellig. Discussies verliepen er beschaafd, de stoelen waren er ergonomisch, de jassen gewatteerd en de bedoelingen goed. Wie ontevreden of bitter werd, had het aan zichzelf te wijten. Toch? 

Nu steeds meer illusies barsten beginnen te vertonen, wordt het zelfs in Happyland steeds moeilijker om te geloven dat alles goed is. Niets is tenslotte zomaar goed, en misschien is dat maar beter ook. Maar hoe moeten we leven met ongemak, onrust en ontluistering?

Children of Happyland is een allegorische wereld, tussen sprookje en nachtmerrie in. Zarah Bracht legt de zenuw van onze tijd bloot: de interactie tussen fragiele ouderen en extreme schreeuwers, onzekere jongeren en agressieve verkopers, complottheorieën en genuanceerde gedachten, naar adem happende ecosystemen en harde economische ingrepen. Beeldend en fysiek geven de acteurs vorm aan blinde vlekken en tunnelvisies, kwetsbaarheid en verdedigingsmechanismen, betogingen en gated communities, angst en moed.

Over Zarah Bracht
Regisseur Zarah Bracht (1990, Hamburg) verhoudt zich tot hedendaagse politieke en sociale thema’s, maar blijft ver van een journalistieke of documentaire benadering. In plaats daarvan onderzoekt ze de sentimenten en driften die onder de oppervlakte van maatschappelijke debatten sluimeren en vertaalt die in magisch realistische werelden. Na Wholesale Destruction en Being wrong and how to admit it is Children of Happyland haar derde voorstelling onder de vleugels van Productiehuis Theater Rotterdam. Lees verder

Podcast
Marco Dreijer interviewde Zarah Bracht gedurende haar repetitieproces over Children of Happyland. Beluister hier de podcast voor meer informatie over haar drive om deze voorstelling te maken.

About Children of Happyland

Visual and physical theatre about the inevitable insecurities of our time

Happyland… It used to be a nice place. Discussions were civilized, the chairs were ergonomic, coats were padded and the intentions were good. Anyone who grew dissatisfied or bitter, surely had only themselves to blame?

As an increasing number of illusions are starting to shatter, it gets harder to believe that everything is fine – even in Happyland. After all, nothing is good for no reason, and it might be better that way. But how do you live with discomfort, turmoil and disillusion?

Children of Happyland is an allegorical world, somewhere between a fairy tale and a nightmare. Zarah Bracht exposes the nerves of our time: the interaction between fragile elderly and angry loudmouths, insecure teens and aggressive salespeople, conspiracy theories and nuanced thought, ecosystems gasping for breath and harsh economic measures. Visually and physically, the performers show blind spots and tunnel visions, vulnerability and defense mechanisms, demonstrations and gated communities, fear and courage.

Want to know more about Children of Happyland? Listen to the podcast by Marco Dreijer.

About Zarah Bracht
Theatre director Zarah Bracht (1990, Hamburg) feels connected to contemporary political and social themes, but never approaches them in a journalistic or documentary way. Instead, she examines the sentiments and urges that lie dormant underneath the public debate, and translates them into magically realistic worlds. After Wholesale destruction and Being wrong and how to admit it, Children of Happyland is Bracht’s third performance at Productiehuis Theater Rotterdam.

Children of Happyland viert de verbeeldingskracht van theater

Theaterkrant

Team

Concept, regie Zarah Bracht spel Matteo Bifulco, Melyn Chow, Ashley Ho, Anneke Sluiters, Dennis Tiecken muziek Ata Güner scenografie Liesje Knobel assistent scenografie Sabine Krüsmann lichtontwerp Hendrik Walther dramaturgisch advies Mazlum Nergiz techniek Marvin van den Berg, Renate Hofkens campagnebeeld Nick Helderman scènefotografie Bart Grietens marketing Sofie de Leede, Frank Dercksen productie Emma Boots producent Productiehuis Theater Rotterdam