Alwin Poiana

NAM: Non Aligned Movement

Christian Guerematchi
wo 1 dec - do 2 dec
De zwarte Europese identiteit en de codes van het zwarte lichaam

Choreograaf Christian Guerematchi en muzikante Shishani Vranckx gaan op een zoektocht naar verborgen culturele boodschappen, geïnspireerd door de beweging van niet-gebonden landen.  

Click here for English

Generaties lang worden culturele codes systematisch onderdrukt. Om die niet verloren te laten gaan heeft een volk gecodeerde informatie in capsules verstopt. De capsules zijn verspreid door tijd en ruimte. Om de zoveel tijd moet iemand een symbolisch ritueel uitvoeren om de boodschap te laten vrijkomen.

Choreograaf Christian Guerematchi en muzikante Shishani Vranckx hebben wortels in zowel Europa als Afrika. Ze laten zich voeden door hun eigen achtergrond en de stemmen en bewegingen van de Afrikaanse diaspora. In de voorstelling gaan ze op een afro-futuristische reis. 

NAM - Non aligned movement is het eerste deel van het bredere bewegings- en stemonderzoek Epistemologies of the body, gericht op verhalen over het zwarte lichaam. De titel van de voorstelling is geïnspireerd op de beweging van niet-gebonden landen uit de jaren zestig die een rol gespeeld hebben in de onafhankelijkheidsstrijd van zogenaamde derdewereldlanden. Josip Broz (Tito), de president van Joegoslavië, was een van de oprichters van de beweging. Een belangrijke inspiratiebron is het boek Tito in Africa – Pictures of solidarity. Daarin wordt Tito’s streven naar de dekolonisatie van de wereld beschreven. 

De voorstelling is Inclusief nagesprek met maker Christian Guerrematchi en dr. Catherine Baker.

Over de makers
Christian Guerematchi groeide op in Slovenië. Daar volgde hij een balletopleiding en danste hij bij het Sloveense Nationale Ballet. In 2006 kwam hij naar Nederland waar hij werkte met choreografen als Stephen Shropshire, Emio Greco | Pieter C. Scholten en Nicole Beutler. Hij combineert zijn danscarrière met het maken van eigen werk. Huidskleur, meer specifiek het zwarte lichaam in een wereld waarin de witte cultuur overheerst, seksuele oriëntatie en gender zijn thema’s die regelmatig opduiken in zijn werk. 

Shishani is zangeres, gitariste en songwriter met roots in Namibië en Belgie, maar groeide voornamelijk op in Nederland. In haar werk brengt ze die werelden samen. Ze heeft prijzen gewonnen in het binnen- en buitenland. Met haar kwartet Namibian Tales onderzocht ze muzikale tradities van de San in de Kalahariwoestijn.

In de pers 

“Het is een terugkerend gegeven in de voorstelling: steeds verandert Guerematchi van identiteit, maar geen van de rollen lijkt hem echt te passen, zijn lichaam lijkt weg te willen rennen van de vorm waarin zijn bewegingen zijn gegoten. Het dubbele bewustzijn vereist een volmaakte technische beheersing van de danser, die in zijn fysiek verstrikt lijkt te raken maar toch steeds het gevoel geeft in controle te zijn.” - Theaterkrant

Choreographer Christian Guerematchi and musician Shishani Vranck embark on a journet to hidden cultural messages, inspired by the movement of non-aligned countries.

For generations, cultural codes have been systematically suppressed and to counter this, a people has hidden coded information in capsules. The capsules are scattered through time and space. Every so often someone has to perform a symbolic ritual to release the message again.

Choreographer Christian Guerematchi and musician Shishani Vranckx both have roots in Europe and Africa. They are nourished by their own background and the voices and movements of the African diaspora. In NAM they go on an epic afro-futuristic journey to the Balkans. 

NAM - Non Aligned Movement is the first part of the broader movement and voice research project Epistemologies of The Body, which focuses on narratives of the black body. The title is inspired by the 1960s movement of "nonaligned countries" that played a role in the independence struggles of so-called third world countries. Josip Broz Tito, the president of Yugoslavia was one of the founders of this movement. An important source of inspiration is the book Tito in Africa - Pictures of Solidarity. It describes Tito's attempts to decolonize the world.

The performance includes an aftertalk with maker Christian Guerrematchi and Dr Catherine Baker.

About the makers
Christian Guerematchi grew up in Slovenia, where he completed his ballet training and became a member of the Slovenian National Ballet. In 2006 he came to the Netherlands where he worked with choreographers such as Stephen Shropshire, Emio Greco | Pieter C. Scholten and Nicole Beutler. He combines his dance career with making his own work.  He is fascinated by human existence and the social structures involved. Skin colour, and in particular the black body in a world where white culture predominates, sexual orientation and gender are themes that emerge repeatedly in his work.

Shishani is a vocalist, guitarist and songwriter with roots in Namibia and Belgium, but grew up in the Netherlands. In her work she brings these worlds together. She has won several awards for her work at home and abroad and tours internationally. With her quartet Namibian Tales she investigated musical traditions of the San people in the Kalahari Desert in cooperation with UNESCO.

 

Team

concept, choreografie en productie Christian Guerematchi tekst en dramaturgie Gita Hacham muziek Shishani vormgeving Jonathan Ho met dank aan ICK Dans Amsterdam, het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten en de Nieuwemakersregeling van het Fonds Podiumkunsten