CRISPR

Theater Rotterdam: Davy Pieters
wo 23 feb - za 2 apr
De kinderen van de genselectie

Het lijkt ver weg, maar is dichterbij dan ooit. We zijn in staat de genetische code van onze lichaamscellen, embryo’s, bacteriën, virussen en planten nauwkeurig te veranderen. Met de CRISPR cas9-technologie kunnen we de eigenschappen van elk organisme naar onze hand zetten. Een revolutionaire ontwikkeling die grote gevolgen gaat hebben voor mens, plant en dier.

Go to English text

De voorstelling CRISPR zoomt in op de kinderen die geboren worden na het toepassen van deze ‘genetische schaar’. Hoe verandert de relatie met ons lichaam als we onszelf en de natuur steeds meer als maakbaar en beheersbaar gaan zien? In een beeldende fysieke voorstelling zien we deze kinderen opgroeien; de grenzen aftasten van hun lichaam op zoek naar wie ze zijn en hoe te zijn. Een zoektocht naar identiteit in een wereld die steeds meer controle heeft over de technische kant van het bestaan.

Davy: “De mogelijkheid om de techniek op deze manier toe te passen is er, het is slechts wachten op het moment dat het ook zo ingezet gaat worden. Waar trekken we de grens van wat we aanvaardbaar vinden? Wie bepaalt die grens? Om dat te onderzoeken wil ik in deze voorstelling laten zien wat het voor een toekomstige generatie kan betekenen. Degene die nu nog geen plek innemen in de discussie, maar waarvoor het wel bepalend is voor de rest van hun leven."

Vierluik
CRISPR
is het eerste deel van het vierluik dat Davy Pieters bij Theater Rotterdam maakt over het opgroeien van de mens in een toekomstige wereld. Centraal staat de levenscyclus, waarin we de mens volgen tijdens de geboorte, jeugd, volwassenheid en de dood. Elke levensfase snijdt een vraagstuk aan rondom de gevolgen van technologische ontwikkelingen en klimaatverandering.

Over Davy Pieters
De voorstellingen van Davy Pieters (1988) zijn onderzoeken naar de toekomstige mens en de manier waarop deze beïnvloed wordt door technologische ontwikkelingen en beeldcultuur. Haar voorstellingen kenmerken zich door een sterke beeldende, fysieke en filmische stijl. Bij Theater Rotterdam maakte Davy Pieters eerder The unpleasant surprise en How to build a universe. De eerste voorstelling werd in 2018, samen met How did I die, geselecteerd voor de Biënnale van Venetië. How to build a universe werd in 2019 bekroond met de VSCD Mimeprijs. In juni 2021 ging DO NOT LOOK BACK WITH REGRET in première, deze voorstelling werd in datzelfde jaar ook genomineerd voor de VSCD Mimeprijs.

Recensies

"CRISPR opent donker en onheilspellend, maar aan het einde gloort het licht" 

"Dat levert ontroerende plaatjes op." de Volkskrant  ★★★★

"Het prikkelende Crispr is het eerste deel van een vierluik over de levenscyclus van de posthumane mens." 

"Dankzij de vernuftige opbouw kruipt er steeds meer licht in de toon van de voorstelling."

"Dit eerste deel maakt benieuwd naar hoe deze nieuwe mens zal opgroeien." Het Parool

"Onheilspellende dystopie eindigt in ontwapenende lichtheid."

"Pieters hanteert wederom een zeer stijlvaste regiehand en ontwikkelde zeer prikkelend abstract bewegingsmateriaal."

"Onwaarschijnlijk ontroerend." "Verwarrend mooi." Theaterkrant

Digital Magazine CRISPR

Meer weten? Bekijk het digital magazine van CRISPR voor achtergrondinformatie bij de voorstelling.

English version

It might seem far away, but it’s closer than ever. We are now able to change the genetic code of body cells, bacteria, viruses and plants. With the CRISPR-cas9 technology we can adjust the properties of any organism to our liking. A revolutionary development that will have major consequences for humans, plants and animals.

The performance CRISPR zooms in on the children born after using these ‘genetic scissors’. How does the relationship to our body change when we view ourselves and nature as something we can readjust and regulate? In this visual and physical performance, we see these children growing up; exploring the limits of their bodies in search of who they are and how to be. An investigation of identity in a world that exerts more and more control over the technical side of our existence.

Davy: “The option to apply technology in this manner is here, we are just waiting for the moment for it to be used. Where do we draw the line of what we find acceptable? Who decides on that limit? To research this, I want to show in this performance what this technology might mean for a future generation. For those who don’t yet have a voice in this discussion, but for whom it will determine the rest of their lives.”

Four - part series
CRISPR is the first piece in a four-part series about growing up in a future world Davy Pieters is making at Theater Rotterdam. The central theme is the life cycle, through which we follow human beings during birth, youth, adulthood and death. Every stage of life raises an issue concerning the consequences of technological development and climate change.

About Davy Pieters
The performances directed by Davy Pieters (1988) are explorations of the human of the future and the way it is influenced by technical innovation and visual culture. The performances are characterized by her dominantly visual, physical and cinematic style. Davy previously created The Unpleasant Surprise and How to Build a Universe at Theater Rotterdam; the former was selected for the Venice Biennale along with How did I die, and How to Build a Universe was awarded the VSCD Mime Prize in 2019. DO NOT LOOK BACK WITH REGRET premiered in June 2021, and was also nominated for the VSCD Mime Prize 2021.

Team

concept, regie, scenografie Davy Pieters performance Hali Neto, Ruth Borg, Qiqi van Boheemen e.a. muziek Jimi Zoet lichtontwerp Varja Klosse dramaturgie Elowise vandenbroecke advies Anoek Nuyens regie-assistentie Diane Mahin productie Emma Boots educatie en randprogramma Anne Solie kinderbegeleiding Floor Hengeveld techniek John Thijssen, Hein van Leeuwen, Peter Leeuwenburgh kostuums Erik Bosman, Karin van der Leeuw, Kostuumatelier Theater Rotterdam marketing & publiciteit Team marketing Theater Rotterdam 

CRISPR wordt mede mogelijk gemaakt door ACT, een Europees samenwerkingsproject rond ecologie, klimaatverandering en sociale transitie. In een tijdperk van klimaatafbraak, massale uitsterving en toenemende ongelijkheid, bundelen we onze krachten in een project over hoop, waarbij verbindingen tussen brede perspectieven en lokale initiatieven centraal staan.

CRISPR is a part of ACT: Art, Climate, Transition, a European cooperation project on ecology, climate change and social transition. In an era of climate breakdown, pandemics, mass extinction and growing inequalities, we join our forces in a project on hope: connecting broad perspectives with specific, localised possibilities, ones that invite or demand that we ACT.