Moving Futures 2022

do 28 apr - za 30 apr
De nieuwe generatie dansmakers

Moving Futures is hét reizende festival waar je dans van de nieuwste generatie makers in al zijn verschijningsvormen beleeft.

Click here for English

Van 28 t/m 30 april doet het festival voor de zesde keer Rotterdam aan. Laat je verrassen door de betrokken, brutale en barrière-doorbrekende dansmakers en performers van nu. Het festival toont vernieuwende dans in een royaal uiteenlopend programma met voorstellingen, installaties, workshops en (after)talks.

Donderdag 28 april

 • Opening festival, Dalton Jansen (20:00 Foyer)
 • The woman destroyed, Courtney Robertson (20:30 Kleine Zaal)
  De complexiteit van onderwerping en verzet wordt verkend. Het publiek wordt uitgenodigd om de ontwikkeling van de voorstelling gelijktijdig met Courtney te ervaren; terwijl zij live reageert op de eisen van een onverschillige entiteit.
 • Margela is going primal + Rave, Keren Rosenberg (21:50, Krijn Boon Studio)
  De figuur van Margela, is de fysieke, artistieke en spirituele bron waar Keren's performatieve roman Going Primal van afgeleid is. Het is een ode aan haar voorouderlijke geest: een strijdbare held met een zacht hart. Aansluitend op de voorstelling wordt een rave gehouden.

Vrijdag 29 april

 • Vibes 4: Mujõ, Jesus de Vega (19:00 Krijn Boon Studio) 
  Vibes is een zintuiglijk avontuur voor iedereen; waarbij geluid beweging inspireert en beweging muziek wordt! Geleid door muziek en de stem van Mujõ, ga je op avontuur door een labyrint vol geluidsobstakels, waarbij je moet bewegen en je lichaam moet gebruiken om verder te komen. Met behulp van headphones en een app op een smartphone dans je zowel alleen als samen met anderen. Deze game-achtige zoektocht is toegankelijk voor iedereen, ongeacht leeftijd of danservaring! Het is een reis waarin het plezier van beweging, geluid en intuïtieve creativiteit samenkomen: een individuele expeditie die een collectieve viering wordt.

  Deelname aan de workshop Vibes is gratis en ook mogelijk zónder regulier ticket voor Moving Futures, maar de capaciteit is beperkt. Zeker zijn van een plek? Bestel dan een gratis ticket.

 • In Between, Evangelos Biskas (20:30 Kleine Zaal)
  Choreograaf Evangelos Biskas V werkt met het absurde en irrationele karakter van zijn eigen dromen. Hij gebruikt de droombeelden, stemmingen en intenties om zijn intuïtieve en instinctieve fysieke benadering van dans te sturen en vorm te geven. Experimentele hiphop, hedendaagse dans en improvisatie worden met elkaar vermengd. 
 • Ohboy!, Antonin Rioche (21:00 Kleine Zaal)
  In Ohboy! moet de danser zich bewegen tussen situaties van rampspoed en fysieke en mentale uitputting. Hij wordt gedwongen zijn kwetsbaarheid te accepteren en dringt door tot de essentie van eenzaamheid.
 • chameleon + WRAPPED, Joseph Simon en Tuan Tran (21:50 Kleine Zaal)
  In zijn eerste dansfilm Le Faune keek de camera vanuit het perspectief van een spiekende teruggetrokken faun. In Chameleon brengt Joseph Simon een eenzame schepsel in beeld, in de belichaming van een kameleon. Een dier vol ambiguïteit, fluïditeit en veranderende verlangens. Het zoekt en jaagt iets na.

  Tijdens het duet Wrapped, onderzoeken Tuan Tran en Joseph Simon vertrouwde plekken van ongemak; de verwikkelingen van onze gedachten, handelingen en relaties wikkelen ons keer op keer totdat ze vertrouwde beperkingen worden.

Zaterdag 30 april

 • Third Culture Spaces: Sticky Feet X Dancehall, Joseph Simon (14:00 Dansateliers)
  Dansstijlen zijn ‘bodies of culture’, waar veel meer achter schuilt dan alleen een bewegingstaal. 
  Met ‘third culture spaces’  maakt maker Joseph Simon de ruimtes expliciet die constant ontstaan wanneer dansculturen elkaar op verschillende vlakken aanraken en beïnvloeden om weer nieuwe vormen aan te nemen.

  Vier dagen lang duikt Joseph in de studio met dansers Devante Albitrouw, Daniela ‘Danimé’ Mvambanu, Gabrielle Emily Aidulis en Joseph Nama om een creatieve uitwisseling te faciliteren tussen de populaire Jamaicaanse dansstijl Dancehall en zijn op ballet baserende bewegingstaal Sticky Feet. Het zijn alle twee hedendaagse dansvormen die het resultaat zijn van vele verschillende culturele invloeden. Met een nieuwsgierigheid naar hetgeen wat er kan ontstaan uit deze ontmoeting en naar het vormgeven van uitwisseling ‘op zich’, gaat Joseph onder begeleiding van dramaturg en facilitator Merel Heering en online coaching van professor ‘Funmi Adewole het proces in. Daarbinnen opent hij ook ruimte om te kijken naar dit artistiek onderzoek en het idee van uitwisseling door de lens van sociale rechtvaardigheid in de Kunsten.

  Op 30 april zul je door middel van een toegankelijke workshop kunnen proeven wat Dancehall en Sticky Feet zijn, zien waaraan de dansers hebben gewerkt en deelnemen aan een gesprek rond het process en vragen over uitwisseling tussen dansculturen en welke vormen dit kan aannemen. 

  Tickets koop je hier >

 • our arms grew together, Marta & Kim (20:30 Kleine Zaal)
  Our Arms Grew Together is een live zelf-portret van de liefdesrelatie tussen de koppel Marta & Kim. In een wereld die onafhankelijkheid viert, kozen ze expres voor onderlinge onafhankelijkheid.

 • Intervention – closing the festival, Joseph Simon (21:30 Foyer)

  Third Culture Jam meets House Jam Rotterdam. Beide gevestigd in Rotterdam, op één lijn in hun missie om ruimtes te creëren om "pour le kif"* te dansen en een gemeenschap te creëren die vloeiend is, die zich verzamelt op ritmes en geluiden van house en meer. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, achtergrond of ervaring om te genieten van pure momenten van uitwisseling door beweging. DJ en Nederlandse housedanser van het eerste uur Joseph Simon van chill on Tuesdays zal draaien, begeleid door live percussie van Benjamin Enrique Quentin. Joseph, Myriam, Vanildo, Noëlle en Nora nemen je mee op een speelse en oprechte ervaring van wat het is om ECHT te jammen.

  *Franse straattaal voor "voor de vreugde".

Moving Futures is een initiatief van vijf talentontwikkelaars in de dans: ICK Artist Space, Dansateliers, DansBrabant, Generale Oost en Random Collision. Met het landelijk gespreide netwerk en een krachtenbundeling met lokale theaters en partners, streven de danshuizen ernaar om een nieuwe generatie choreografen op landelijke schaal zichtbaar te maken.

Onderdeel van

Moving Futures is the traveling festival where you can experience dance by the newest generation of makers in all its manifestations.


From 28 to 30 April, the festival will visit Rotterdam for the sixth time. Be surprised by today's committed, bold and barrier-breaking dance makers and performers. The festival shows innovative dance in a generously diverse program with performances, installations, workshops and (after)talks.

Thursday 28 April

 • Opening festival, Dalton Jansen (20:00 Foyer)

 • The woman destroyed, Courtney Robertson (20:30 Kleine Zaal)
  In THE WOMAN DESTROYED, choreographer Courtney May Robertson looks at the complexities of submission and resistance. Audiences are invited to experience the unfolding of the performance simultaneously with Courtney, as she responds to the demands of a non-emotional entity in real time. 

 • Margela is going primal + Rave, Keren Rosenberg (21:50, Krijn Boon Studio)
  The figure of Margela, is the physical, artistic, and spiritual source from which Keren’s performative novel Going Primal is derived from. It is an ode to her ancestral spirit: a combative hero with a soft heart. The performance is followed by a rave.

Friday 29 April

 • Vibes 4: Mujõ, Jesus de Vega (19:00 Krijn Boon Studio)

  Vibes is a sensory adventure for everyone; where sound inspires movement and movement becomes music! Led by music and the voice of Mujõ, you will embark on an adventure through a labyrinth filled with sonic obstacles. To progress through the maze, you will have to move and use your body! Using headphones and a smartphone-app, you will both dance alone and together with other participants. This game-like adventure is designed to be accessible for everyone, regardless of their age or dance experience. It is a journey in which sound, the joy of movement, and intuitive creativity come together: this individual expedition becomes a collective celebration!

  Participation in the workshop Vibes is free and also accessible without a regular ticket for Moving Futures. Capacity is limited. Want to be sure you can participate? Then order a free ticket.

 • In Between, Evangelos Biskas (20:30 Kleine Zaal)
  In Between is a solo dance performance in which choreographer Evangelos Biskas works with the absurd and irrational character of his own dreams. He uses their images, mood and intentions in order to direct his instinctive physical approach. Experimental hip hop, contemporary and improvisation techniques are blended with each other in unexpected ways.

 • Ohboy!, Antonin Rioche (21:00 Kleine Zaal)
  In the poetical Ohboy! the dancer is forced to move between situations of adversity and physical and mental exhaustion. He is forced to accept his vulnerability and pierces through the essence of loneliness.

 • chameleon + WRAPPED, Joseph Simon en Tuan Tran (21:50 Kleine Zaal)
  In his first dance film Le Faune, the camera took on the perspective of a peeping and
  withdrawn faun. In this second film Chameleon, Joseph Simon turns the camera around
  to film this lonesome creature, embodied in a chameleon. Its body is twisting of desire
  and ambiguity, searching or chasing after something. In an attempt to visually transmit the
  visceral, the camera dives under and into the textures of the skin.

  In the duet WRAPPED, Tuan Tran and Joseph Simon explore familiar places of discomfort; the
  entanglements our thoughts, actions and relationships wrap us into again and again until they
  become familiar constraints.

Saturday 30 April

 • Third Culture Spaces Event: Sticky Feet X Dancehall, Joseph Simon (14:00 Dansateliers)
  The Third Culture Spaces Event is a workshop on bridging cultures and dance practices through an exchange between the established Jamaican dance style Dancehall and Joseph’s ballet-based movement language Sticky Feet.

  The visitor can also actively participate in the conversation around this process or ask questions about exchange between dance cultures and what forms this can take.
  Buy your tickets here >

 • our arms grew together, Marta & Kim (20:30 Kleine Zaal)
  Our Arms Grew Together is a live self-portrait of the love relationship between the couple Marta & Kim. In a world that celebrates independence, they choose deliberately for interdependency. 

 • Intervention – closing the festival, Joseph Simon (21:30 Foyer)
  Third culture jam meets House Jam Rotterdam. Rotterdam based, aligned in their mission of creating spaces to dance “pour le kif”* and create community that is fluid, that gathers on rhythms and sounds of House and more. Everybody is welcome, regardless of age, background or experience to enjoy pure moments of exchange through movement.  DJ and first generation Dutch house dancer Joseph Simon from chill on Tuesdays will be spinning, accompanied with live percussions by Benjamin Enrique Quentin. Joseph, Myriam, Vanildo, Noëlle and Nora will take you to a playful and genuine experience of what it is to REALLY jam.

  *French slang for “for the joy”.

Moving Futures Festival is an initiative of De Nieuwe Oost, ICK Artist Space, DansBrabant, Dansateliers, Korzo, Grand Theatre Groningen. With a nationwide network and a joining of forces with local theaters and partners, the above dance houses strive to make a new generation of choreographers visible on a national scale.

Alle facetten van hun relatie, professioneel én privé, drukken Marta Alstadsæter en Kim-Jomi Fischer fysiek uit ★★★★★

de Volkskrant over our arms grew together van Marta & Kim