Joris-Jan Bos

Now Here, now always

NDT 2
di 20 dec 20:00 - 22:00
  • 20 dec
    20:00 - 22:00
    TR25 Schouwburg, Rotterdam
    Grote zaal

Now here, Now always is een drieluik dat om een virtuositeit aan expressie vraagt van de NDT 2-dansers, met werken van Marco Goecke en Alexander Ekman, bekende gezichten van NDT, en Andrew Skeels, een nieuwe stem binnen het gezelschap.

English text

The Big Crying
is misschien wel Marco Goecke's meest persoonlijke werk waar hij in de herfst van 2020 aan begon, kort na de dood van zijn vader. "Het is een stuk over afscheid nemen en over alles wat we achter moeten laten", zegt Goecke. De bewegingstaal van The Big Crying is hoekig, pulserend en explosief in een overweldigend kruisvuur op muziek van Tori Amos; nerveuze, trillende armbewegingen als fladderende vlindervleugels vangen de onpeilbare emotie van rouw. Vanwege COVID-beperkingen is dit werk nauwelijks live uitgevoerd of op tournee geweest in Nederland en was het voornamelijk digitaal te zien ten tijde van de première in maart 2021. NDT is erg enthousiast om The Big Crying dit seizoen te hernemen en een groter publiek de kans te geven om dit krachtige werk in levende lijve te ervaren.

Met een rijke achtergrond in dans en onderzoek zijn de vaardigheden van de Canadese choreograaf Andrew Skeels niet gebonden aan één bewegingsstijl. In zijn werk legt Skeels de nadruk op samenwerking en creëert hij choreografische structuren die vaak gevormd worden door breekpunten of botsingen die ontstaan door onevenwichtigheid. In veel van zijn werken staat vloeiend partner- en groepswerk centraal dat met meesterlijke precisie wordt ontwikkeld, flexibiliteit en snelheid integreert, en interpersoonlijke verbinding opbouwt door middel van beweging. Skeels is de artistiek directeur van Skeels Danse Montréal en heeft werk gecreëerd voor gerenommeerde gezelschappen en festivals wereldwijd, zoals Ballet du Grand Théatre de Geneve en TanzTheater International Festival Hannover. Skeels was de winnaar van de 2018 Grand Prix de la Critique in Parijs en de 2013 Prix Coup de Coeur du Public in Montréal. Deze creatie is het debuut van de choreograaf bij NDT.

Toen Alexander Ekman in 2010 Cacti maakte, was het voor de choreograaf belangrijk dat het werk zowel een grote dosis humor als een kritische noot zou bevatten. Met Cacti daagt Ekman op amusante wijze het publiek uit om na te denken over moderne dans als hogere kunstvorm, en geeft hij commentaar op de ervaring van wat als 'hoge kunst' kan worden bestempeld. Zestien dansers staan gevangen op enorme tegels, terwijl ze rennen, vallen, kronkelen en proberen te ontsnappen aan hun onzichtbare gevangenissen, om uiteindelijk elk een cactus te bemachtigen. Wat betekent dit allemaal? Cacti is een vrolijke parodie op de grotere excessen van de danskunst. Een strijkkwartet op het podium speelt muziek van Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven en Franz Schubert, terwijl de dansers de instrumenten van het kwartet worden, wat resulteert in een ritmisch geheel. In 2010 werd Cacti genomineerd voor een Zwaan voor 'meest indrukwekkende dansproductie'.

*Dit programma wordt live begeleid door met Het Balletorkest. 

English

Now here, Now always, a triple bill evoking a virtuosity of expression from the dancers of NDT 2, features work by long-time NDT-collaborators Marco Goecke and Alexander Ekman, and a new voice to the company Andrew Skeels. 

The Big Crying might be Marco Goecke’s most personal work that begun in the Autumn 2020, shortly after the death of the choreographer’s father. “It is a piece about parting and about everything we have to burn”, says Goecke. The Big Crying’s movement language is angular, drumming and explosive in an overwhelming crossfire to the songs by Tori Amos; nervous, trembling arm movements like fluttering butterfly wings capture the unfathomable emotion of mourning. Due to COVID restrictions the work has not been toured or performed live in the Netherlands and was primarily seen digitally when it premiered in March of 2021. NDT is excited to revisit The Big Crying this season and give larger audiences the opportunity to experience this compelling work in person.

With a rich background in dance and research, Canadian choreographer Andrew Skeels’ abilities are not locked into one style of movement. In his work, Skeels places emphasis on collaboration and seeks for the collision that occurs through imbalance and choreographic structures that are often shaped by breaking points in the body. Many of his works integrate fluid partnering and group work that is developed with masterful precision and interpersonal connection. Skeels is the Artistic Director of Skeels Danse Montréal and has created work for renowned companies and festivals worldwide such as Ballet du Grand Théatre de Geneve and TanzTheater International Festival Hannover. He was the winner of the 2018 Grand Prix de la Critique in Paris, and the 2013 Prix Coup de Coeur du Public in Montreal. This work marks Skeels’ debut with NDT. 

When choreographer Alexander Ekman made Cacti in 2010, it was important for him that the work offered both a great amount of humor, as well as a critical note. With Cacti (2010) Ekman amusingly challenges the audience to reflect on modern dance as a higher art form and offers a comment on the experience of what can be labelled as ‘high art’. Sixteen dancers stand trapped on oversized scrabble tiles, as they run, fall, writhe, and try to escape their invisible prisons, only to eventually each acquire a cactus. What does it all mean? Cacti is a gleeful parody of art’s greater excesses. A string quartet situated on stage performs music by Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, and Franz Schubert, while the dancers become the instruments of the quartet, resulting in a rhythmical ensemble. In 2010 Cacti was nominated for a Zwaan Award for ‘most impressive dance production’.

*This programme will be accompanied live by the Dutch Ballet Orchestra.