Warming Up Rotterdam

We are Warming Up, net als de rest van de wereld. Maar wat betekent dat? Hoe willen we verder? En, wat doet het met ons? Kom er achter tijdens Warming Up Rotterdam in Theater Rotterdam, van donderdag 7 t/m zondag 17 oktober. Een internationaal programma met voorstellingen, performances en een installatie van o.a. Rita Vilhena &Yael Karavan, Clara Furey, Emke Idema, Anoek Nuyens & Rebekka de Wit en David Weber Krebs.

 

ENGLISH BELOW

Willen we de klimaatverandering aanpakken, dan moeten we nu actie ondernemen! Meerdere kritische klimaatgrenzen zijn bereikt of zijn zelfs overschreden. Tijdens Warming Up Rotterdam bevragen we onszelf. Wat hebben onze acties, reacties en beslissingen voor invloed op het klimaat? We brengen een alternatieve kijk op de toekomst. Samen met (inter)nationale theatermakers en kunstenaars​ creëren we een denkbeeldige ruimte om ons te verrijken en te confronteren met nieuwe inzichten, beelden en ontmoetingen.​

Voor de nieuwe generatie makers heeft Productiehuis TR, in samenwerking met Warming Up Rotterdam The Series of Encounter & Exchange Sessions​ ontworpen. Tijdens deze week ontmoeten deze makers elkaar regelmatig voor artistieke uitwisselingen en voorstellingsbezoek.

How do we ACT? 
Warming Up Rotterdam is onderdeel van ACT: Art, Climate, Transition. Een Europees samenwerkingsproject over ecologie, klimaatverandering en maatschappelijke transitie. In een tijd van klimaatafbraak, pandemieën, massale uitsterving en toenemende ongelijkheid, bundelen we onze krachten in een project over hoop, waarbij we brede perspectieven verbinden met specifieke, gelokaliseerde mogelijkheden, die uitnodigen of eisen dat we handelen.

ENGLISH

We are Warming Up, just like the rest of the world. But what does that mean? How do we want to move forward? And, how does it affect us? Find out during Warming Up Rotterdam at Theater Rotterdam, from Thursday 7 to Sunday 17 October. An international programme with performances, shows and an installation by Rita Vilhena & Yael Karavan, Clara Furey, Emke Idema, Anoek Nuyens & Rebekka de Wit and David Weber Krebs.

If we want to tackle climate change, we have to take action now! Several critical climate limits have been reached or even exceeded. During Warming Up Rotterdam we question ourselves. What impact do our actions, reactions and decisions have on the climate? We are showing an alternative view of the future. Together with (inter)national theatre makers and artists, we are creating an imaginary space to enrich and confront us with new insights, images and encounters.

For the new generation of makers, Productiehuis TR has designed The Series of Encounter & Exchange Sessions in collaboration with Warming Up Rotterdam. During this week these makers meet each other regularly for artistic exchanges and performance visits.

How do we ACT?
Warming Up Rotterdam is part of ACT: Art, Climate, Transition. A European cooperation project about ecology, climate change and social transition. In a time of climate degradation, pandemics, mass extinction and increasing inequality, we are joining forces in a project about hope, connecting broad perspectives with specific, localised possibilities that invite or compel us to act.

 

Events in dit thema