Re-claiming Space

Productiehuis Theater Rotterdam: Khadija El Kharraz Alami
di 21 sep - wo 20 okt
Een onderzoek naar de ruimte van het vrouwzijn en hoe deze te ontstijgen

Met elke keer een andere gast, die ze voor het eerst ontmoet, laat Khadija El Kharraz Alami steeds een andere performance ontstaan. 

Click here for English

Khadija El Kharraz Alami nodigt voor elke editie van Re-claiming Space een andere gast uit op het toneel. Het kan een performer zijn, een kunstenaar, acteur, schrijver, mens, danser…. De toeschouwer maakt hun eerste ontmoeting mee. Re-claiming Space is een onderzoek naar de ruimte van het vrouwzijn en hoe deze te ontstijgen.

Voor deze editie van Re-claiming Space heeft Khadija de Braziliaanse theatermaker Rodrigo Batista uitgenodigd. Rodrigo runde jarenlang een gewaardeerd theatergezelschap in São Paolo alvorens hij naar Nederland kwam. In zijn werk onderzoekt hij hoe politieke statements opgevoerd kunnen worden en wat voor soort artistieke houding een echte opstand kan triggeren. Zijn activisme reikt verder dan de theatermuren, zo reageerde hij een jaar geleden met een tweetalig manifest (ter bevrijding van de theaterpraktijken van o.a. discriminerend klasse-denken) op twee recensies over de voorstelling De Meiden van Dood Paard, waarin hij de rol van Madame speelde.

In de performance gaat Khadija El Kharraz Alami in op vrouwelijk schoon, kwetsbaarheid, ongehoorde stemmen, het fysieke en onderbelichte vrouwelijke perspectieven; “re-claiming space by sharing space.” Haar onderzoek is geïnspireerd door onder meer De ontembare vrouw van Clarissa Pinkola Estés en Your silence will not protect you van Audre Lorde. Ze wil in haar werkproces niet alles van tevoren vastleggen, maar de performance laten ontstaan op het moment zelf. Kaaitheater interviewde Khadija over Re-claming Space, lees het artikel hier.

Nederlands en Engels gesproken

Art of Performing
Deze voorstelling is onderdeel van Art of Performing 2021 van Theater Rotterdam. De internationale producties in dit programma sluiten aan bij het ritme van Rotterdam en het artistieke DNA van de stad. Rauw, brutaal, onorthodox en een live ervaring.

Over Khadija El Kharraz Alami
Khadija El Kharraz Alami valt al tijdens haar studie aan Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht op met haar eerste voorstellingen. De pers is lovend over haar krachtige speelstijl en overrompelende podiumpersoonlijkheid. In 2018 wint ze met Nu ben ik Medea zowel de KBC Jongtheaterprijs als de publieksprijs op het festival Theater aan Zee in Oostende. De reprisetournee van deze solo wordt in 2022 hervat met speelbeurten in Nederland, België en Zweden.

In 2021 werkt Khadija aan haar nieuwe performatieve research performance Re-claiming Space. Hierbij bood Productiehuis Theater Rotterdam (TR) in juni 2021 als afsluitende residentie een maand lang onderzoeksruimte aan in de vorm van TRipp [space] met onder meer het uitwisselingsprogramma PerformLab in Istanbul. Aansluitend ondersteund Productiehuis TR Khadija in haar nieuwe productie The Waves, die in première gaat in 2022.

Feeling curious? Boek een combideal!
Boek Re-claiming Space in combinatie met Una costilla sobre la mesa: Madre van Angélica Liddell voor € 40,00.

Of koop via deze link 2 tickets voor de prijs van 1 (€ 15,00) voor Re-claiming Space van Khadija El Kharraz Alami op zondag 26 september en Children of Happyland van Zarah Bracht op zaterdag 25 september. 

Onderdeel van

A research into the space of womanhood and how to transcend it

Together with a guest she has just met, Khadija El Kharraz Alami each time creates a brand new performance

For every performance of Re-claiming Space, Khadija El Kharraz Alami invites a new guest onto the stage. This may be a performer, an artist, an actor, a writer, a human being, a dancer…. The audience is witness to their first encounter. Re-claiming Space is an investigation of the female space and how to transcend it.

For this edition of Re-claiming Space, Khadija has invited Brazilian theater maker Rodrigo Batista. Rodrigo ran an esteemed theater company in São Paolo for years before coming to the Netherlands. In his work he investigates how political statements can be staged and what kind of artistic attitude can trigger a real uprising. His activism extends beyond the theater walls, a year ago he responded with a bilingual manifesto (to liberate theater practices from, among other things, discriminatory class thinking) to two reviews about the performance De Meiden van Dood Paard, in which he played the role of Madame. 

During the performance Khadija El Kharraz Alami examines female beauty, vulnerability, unheard voices, the physical, and neglected female perspectives; “re-claiming space by sharing space”. Her research is inspired by among others Women Who Run With the Wolves by Clarissa Pinkola Estés and Audre Lorde’s Your silence will not protect you. In her practice El Kharraz Alami doesn’t want to determine everything beforehand, but rather lets the performance come into being in the moment itself. 

In Dutch and English

About Khadija El Kharraz Alami

Already during her study at the Utrecht School of the Arts, Khadija El Kharraz Alami’s performances stood out. She was lauded by the press for her powerful performative style and her overwhelming stage personality. In 2018 her performance Nu ben ik Medea won her both the KBC Jongtheaterprijs and the audience award at the Theater aan Zee festival in Oostende. In 2022 this solo will be reprised with performances in the Netherlands, Belgium and Sweden. 

In 2021 Khadija works towards her new performative research performance Re-claiming Space. As a final residence Productiehuis Theater Rotterdam (TR) offered her a month of research space during TRipp [space], which includes among others the exchange program PerformLab in Istanbul. Afterwards Productiehuis TR will support Khadija’s new production The Waves, which premiers in 2022.  

‘El Kharraz Alami alternates the improvised parts of her performance with poetic passages in Dutch that reveal her verbal talent, sensitivity and acumen.’ Etcetera about Re-claiming Space

El Kharraz Alami wisselt de geïmproviseerde delen van de voorstelling af met Nederlandstalige poëtische teksten die haar verbaal talent, gevoeligheid en scherpzinnigheid blootleggen.

Etcetera over Re-claiming Space

Team

concept en spel Khadija El Kharraz Alami gast Rodrigo Batista kostuumontwerp, posterontwerp Rosa Schützendorf video Julie De Clercq costumière Anna Luka da Silva dramaturgisch advies Esther Severi productie Kunstenwerkplaats de Pianofabriek coproductie Kaaitheater, Productiehuis Theater Rotterdam, NtGent, Frascati Theater met dank aan de Nederlandse Ambassade