Jeff Busby

Common Ground

Chunky Move / Anouk van Dijk
do 14 okt 20:00 - 21:00
Een utopisch ideaal van saamhorigheid
  • 14 okt
    20:00 - 21:00
    TR Schouwburg, Rotterdam
    Grote zaal
    Geweest

In een duet dagen twee gelijkwaardige dansers elkaar uit, om uiteindelijk uit te komen bij een relatie in wederkerigheid. 

Click here for English

Twee dansers bewegen zich in een choreografisch schaakspel waarin regels die onwrikbaar leken door onverwachte bewegingen zomaar omver kunnen worden geworpen. Common Ground gaat over de complexe relaties die we opbouwen – zowel met elkaar als met de wereld om ons heen – waarvoor we een gemeenschappelijke basis zoeken. Een poëtische studie naar overeenkomst, gelijkheid, territoriumafbakening en verschuivende krachten, met een voelbare spanning tussen onderlinge steun en de beperkingen van wederzijdse afhankelijkheid. 

Choreografe Anouk van Dijk: “Gefascineerd door de vetes tussen politieke leiders op het wereldtoneel en de openlijke verheerlijking van hun eigen gezag, onderzocht ik de dynamiek van macht. Het bracht me terug naar de zeventiende eeuw, de geboorte van het klassieke ballet, en naar de absolute monarchie van Lodewijk XIV die hij bezegelde door zelf in een groots spektakel de hoofdrol van Zonnekoning te dansen. Om hem draaide alles. Hij zou Europa gaan veranderen. In een tijd waarin gelijkheid hoger dan ooit op de politieke agenda staat, vroeg ik me af wat er zou zijn gebeurd als Lodewijk XIV had opgetreden samen met een even sterke vrouw. Hoe zou het onze opvattingen over macht en gender hebben gevormd, de manier waarop we onze conflicten uitspelen, onze samenlevingen waarderen en ons menszijn uiten door middel van kunst?” 

Tegenover het haantjesgedrag van wereldleiders zet Van Dijk een utopisch ideaal van saamhorigheid. Twee grote namen uit de Australische danswereld gaan een relatie in wederkerigheid aan. 

Na acht jaar artistiek leiderschap van de Australische groep Chunky Move is choreografe Anouk van Dijk teruggekeerd in Nederland. Ze begint met een reprise van Common Ground, haar afscheidsvoorstelling bij Chunky Move.

Over Anouk van Dijk 
De Nederlandse choreografe Anouk van Dijk leidde sinds 1999 haar eigen gezelschap anoukvandijk dc, en toerde daarmee uitvoerig door Nederland en daarbuiten. Ze werd in 2012 artistiek directeur van het Australische dansgezelschap Chunky Move. Bij haar vertrek uit Nederland werd ze bekroond met de Gouden Zwaan, voor haar artistieke en academische bijdrage aan de dans in Nederland. De door haar ontwikkelde bewegingsmethode countertechniek kreeg wereldwijd navolging. 

In a duet, two equal dancers challenge each other, ultimately arriving at a relationship in reciprocity.

A ritualistic battleground for two dance greats, Common Ground is a choreographic game of chess. Ingrained rules are upturned by unexpected moves—intricate gambits, sacrifices and reactive attacks.
Common Ground is a journey inside the multi-faceted relationships we build with the world around us, the relationships we build with each other and where we find common ground to stand on. Performed by two Australian dance icons, this breathtaking duet has become a poetic study on similarity, equality, defining territory and shifting grounds, testing the tension between the support we need and the restrictions of codependency.

Choreographer Anouk van Dijk: ‘Fascinated by the feuds between political leaders on the national and international stage, and the public celebrations of their own reign, I explored the dynamics of power. This took me back to the 17th century, and the birth of ballet. In the court of Louis XIV, dance - for the first time in history - was staged as a spectacle used to solidify absolute monarchy, with King Louis dancing the lead role on his own. In a time where equality is more than ever on the political agenda, I imagined what would have happened if Louis XIV had been performing with an equally strong female in the lead. How would it have shaped our ideas around power and gender? What would have happened to the course of history, the way we fight our battles, value our societies and shape our humanity through art?’

About Anouk van Dijk
Anouk van Dijk is a Dutch choreographer, director and the creator behind Countertechnique. In 2012 she was appointed Artistic Director of the renowned Australian dance company, Chunky Move.
Between 1999 - 2012, she toured with her own Dutch company anoukvandijk dc extensively in the Netherlands and internationally. In 2012 she was awarded the Golden Swan, the Netherlands most prestigious dance accolade – in recognition of her outstanding artistic and academic contribution to dance in her home country. Her movement methodology Countertechnique has become known worldwide. Since 2019 Van Dijk works internationally as a free-lance choreographer, and is the Artistic Director of Countertechnique. 

“De bewegingen lijken te putten uit gladiatorgevechten, worstelwedstrijden en martial arts, gemengd met momenten van grote kwetsbaarheid wanneer de dansers loeren, buigen, draaien en ingenieuze balansen aannemen. … Common Ground is een verfrissend direct duet. Een imposante kaalslag zonder opsmuk, rekwisieten en technologie, waarbij de kracht en schoonheid van de dansers in volle glorie te zien is.”

Dance Australia

Team

concept en choreografie Anouk van Dijk gemaakt voor en met Tara Jade Samaya en Richard Cilli compositie en geluidsontwerp Jean Baptiste Lully, Johann Sebastian Bach en Jethro Woodward decor en kostuums Marg Horwell licht Paul Jackson cast tournee 2021 Tara Jade Samaya en Javier Monzón García   

gecreëerd en geproduceerd door Chunky Move
financiële ondersteuning Chunky Move
Australia Council for the Arts en Creative Victoria