Together / Alph

Donna Chittick
wo 10 nov en do 11 nov
Powerdans over de kracht van vrouwen en mannen

Hiphopchoreografe Donna Chittick maakt een tweeluik over sisterhood en brotherhood, op de beats van DJ Lovesupreme. 

Click here for English

Together 
Vier* danseressen tonen ons de vrouwen van nu: zelfverzekerd, stoer en breekbaar tegelijkertijd, samen. Donna Chittick haalt haar inspiratie niet alleen uit haar haar eigen leven, maar ook uit wat ze om zich heen ziet: het alledaagse bestaan van de zelfstandige vrouw en de keuzes die op haar pad komen. Welke rol speelt je leefomgeving? Wie beïnvloeden je? In een mix van urban dansstijlen gaat Chittick op zoek naar de vrouwelijke kracht. 

*bij Theater Rotterdam wordt Together door drie danseressen opgevoerd

Alph 
Een voorstelling met vier dansers vol masculiene energie. Trots, kracht en zelfvertrouwen lijken te leiden tot onderlinge rivaliteit, maar toch zijn de mannen verbonden. Hun gemeenschappelijke strijd verbindt hen en lijkt hen tegelijkertijd te dwingen in de rol van de alfaman. De mannen stellen elkaar op de proef, en hebben tegelijkertijd elkaars vertrouwen. 

Over Donna Chittick 
Choreografe Donna Chittick is een van de nieuwe makers die de komende tijd ondersteuning krijgt van het Fonds Podiumkunsten. De meesten zullen haar kennen van het hiphopdansgezelschap BackBone van choreografe Alida Dors, ook artistiek leidster van Theater Rotterdam. 

Chittick hoort al jaren bij de makers van BackBone. Ze ontwikkelde haar danstaal ook bij hiphopcentrum Solid Ground Movement en bij productiehuis Korzo. Haar eerste voorstelling, Together, speelde al op festivals als Afrovibes, het Amsterdam Fringe Festival en het WhatYouSee Festival. 

Het is interessant hoe sterk Chittick sisterhood voorop blijft stellen: zelfs als een van de dansers radicaal haar eigen weg gaat, ondersteunt de rest van de groep voorzichtig meebewegend het initiatief; als een van hen uitgeput raakt, probeert de rest haar te ondersteunen. Zo schetst ze een inspirerend beeld van hoe individualiteit het collectief kan voeden en vice versa.
Theaterkrant

Watch the trailers here!

Together

Alph

Onderdeel van

Hip-hop choreographer Donna Chittick makes a diptych about sisterhood and brotherhood, to the beats of DJ Lovesupreme.

Together
Four* dancers show us the women of today: confident, tough and fragile at the same time. Donna Chittick gets her inspiration not only from her own life, but also from what she sees around her: the everyday existence of the independent woman and the choices that come her way. What role does your living environment play? Who influence you? In a mix of urban dance styles, Chittick goes in search of female power.

*at Theater Rotterdam Together will be performed by three dancers

Alph
A performance with four dancers full of masculine energy. Pride, strength and self-confidence seem to lead to mutual rivalry, yet the men are connected. Their common struggle connects them and at the same time seems to force them into the role of the alpha man. The men put each other to the test, and at the same time have each other's trust.

About Donna Chittick
Choreographer Donna Chittick is one of the new makers who will receive support from the Performing Arts Fund in the near future. Most will know her from the hip-hop dance company BackBone by choreographer Alida Dors, also artistic director of Theater Rotterdam.

Chittick has been with the makers of BackBone for years. She also developed her dance language at hip-hop center Solid Ground Movement and at production house Korzo. Her first performance, Together, has already played at festivals such as Afrovibes, the Amsterdam Fringe Festival and the WhatYouSee Festival.

Team

choreografie Donna Chittick dramaturgie Peggy Olislaegers (Together) en Leo Spreksel (Alph) licht Jeffrey Steenbergen kostuums en vormgeving Kenley Chittick met Liza Panjoel, Fiona Dekkers, Cedella Steur en Hannah Chandra Mahler (Together) Juersson Hermanus, Giovanni Pisas, Ibrah Silas Jackson en Waikuma Pentury (Alph) muziek DJ Lovesupreme
met dank aan Fonds Podiumkunsten, BackBone, CC Amstel en Solid Ground Movement