Carlota Lagido

Our Skin

Rita Vilhena and Yael Karavan
do 7 okt 20:00 - 21:30
To remember that we are nature
  • 7 okt
    20:00 - 21:30
    Studio WdW

De huidige pandemie heeft ons doen nadenken over de noodzaak om, als mondiale samenleving, te reflecteren op onze relatie met planeet Aarde. Our Skin is een project dat tot doel heeft na te denken over de plek waar we leven en om ons te herinneren dat wijzelf ook de natuur zijn.

Click here for English

Our Skin is een dansfilm van Yael Karavan en Rita Vilhena. De film, die in de wildernis van Coentral Grande, in Castanheira de Pêra, geschoten is, bestaat uit beelden die vastgelegd zijn met micro- en macrolenzen van de huid van de bomen, de aderen van de rivieren, en de lichamen van de dansers, waarmee de scheiding die in de stedelijke samenleving bestaat wordt doorbroken. De film observeert en bevraagt hoe we elkaar beïnvloeden: Lichaam-Aarde, Aarde-Lichaam, terwijl het de transformatie onderzoekt van het vrouwelijke lichaam dat versmelt met het natuurlijke landschap. De grenzen tussen de lichamen van de performers en het landschap verdwijnen, waardoor de continuïteit van onze huid in de huid van onze aarde wordt benadrukt.

Our Skin heeft als doel de wilde natuur terug te brengen in de stedelijke ruimtes waar het ooit thuishoorde. De film is opgedragen ter nagedachtenis aan de kunstenaar Dani Karavan die stierf tijdens het maken van deze film.

Workshop

Op 6 en 7 oktober wordt er een workshop georganiseerd rondom de dansfilm. Aan de workshop is ook een performatieve actie gekoppeld, die plaats zal vinden na de filmvertoning op 7 oktober. De workshop is toegankelijk voor iedereen tussen de 18 en 88 jaar oud. Je hoeft geen ervaring te hebben met dans of performance. Lees meer en meld je aan>

Our Skin wordt mede mogelijk gemaakt door ACT, een Europees samenwerkingsproject rond ecologie, klimaatverandering en sociale transitie. In een tijdperk van klimaatafbraak, massale uitsterving en toenemende ongelijkheid, bundelen we onze krachten in een project over hoop, waarbij verbindingen tussen brede perspectieven en lokale initiatieven centraal staan.

The current pandemic has made us think about the need, as a global society, to look at our relationship with planet Earth. Our Skin is a project that aims to reflect on the place where we live and to remember that we are nature.

Our Skin is a dance film by Yael Karavan and Rita Vilhena. Filmed in the wilderness of Coentral Grande, in Castanheira de Pêra, the film is composed of images captured with micro and macro lenses of the skin of the trees, the veins of the rivers, and the bodies of the dancers, breaking the separation that exists in urban society. The film observes and questions how we influence each other: Body-Earth, Earth-Body as it explores the transformation of the female body merging with the natural landscape. The boundaries between the performers bodies and the landscape disappear, highlighting the continuity of our skin into the skin of the earth.

Our Skin aims to bring back the wild nature into the urban spaces where it once belonged. The film is dedicated in memory of the artist Dani Karavan who passed away during the creation of this film.

Workshop

On 6 and 7 October a workshop will be organized based on the dance film Our Skin. The workshop is also linked to a performative action, which will take place after the film screening on 7 October. The workshop is open to people from 18-88 years old and does not require any previous experience in dance or in performance.  Read more and sign up here >

Our Skin is a part of ACT: Art, Climate, Transition, a European cooperation project on ecology, climate change and social transition. In an era of climate breakdown, pandemics, mass extinction and growing inequalities, we join our forces in a project on hope: connecting broad perspectives with specific, localised possibilities, ones that invite or demand that we ACT. ​​

Team

concept and direction Yael Karavan and Rita Vilhena performed and devised Yael Karavan, Rita Vilhena, Joana Castro, Thamiris Carvalho and Jim Clark film maker, editing and colour correction Francisca Manuel sound design Diogo Melo costumes Carlota Lagido photo register Josefa Searle and Carlota Lagido executive production Rita Vilhena administrative and financial management | Vítor Alves Brotas-Agência 25 production Partícula Extravagante and Agência 25 support Castanheira de Pera council artistic residencies | Estúdios Victor Córdon, Re-union thanks to União de Freguesias de Castanheira de Pêra e Coentral, Prazilandia, Turismo e Ambiente E.M., O Lugar do Meio, Derbimoto, Sandra Bento, Zé Ventura, Luísa Homem, Mariana Silva. project supported by República Portuguesa: Cultura / DGArtes Direção-Geral das Artes