Primisi

Theater Rotterdam: Alida Dors
wo 9 nov - do 12 jan
Het verlangen om lief te hebben

Kunnen we toegeven aan ons verlangen om liefde te geven en te ontvangen? Hoe kunnen we onszelf toestaan om compassie en verbinding te voelen? Hoe kunnen we onze vijanden vergeven – de vijand buiten, maar ook die binnenin onszelf? In Primisi, Surinaams voor “permissie”, vraagt artistiek directeur, theatermaker en choreograaf Alida Dors zeven performers, met elk een eigen vrouwelijke energie, om op onderzoek te gaan.

English

Nadat ze in Or Die Trying en R.I.O.T. de thema’s ‘vechten en weerbaarheid’ onderzocht, stuurt Dors haar Dance Chronicles nu in een nieuwe richting: ‘de liefde’. In deze nieuwe choreografie bij Theater Rotterdam zien we de glans van de liefde, maar ook de schaduwkanten. Dors ontleedt de liefde op intieme manier en laat het zoete water stromen. In Primisi ervaren we de liefde als een rituele wassing. 

Alida Dors: “Primisi is een feestelijke ontlading waarin we ons losmaken van onze angsten en onze rolpatronen afwerpen. We zoeken uit wat de mogelijkheden zijn van vrouwelijk energie. Voor mij persoonlijk ligt de betekenis van Primisi in het luisteren naar mijn voorouders en innerlijke kracht, om via rauwe, ritmische beweging een authentieke relatie aan te gaan met de ander.”

Dors verweeft in Primisi een rijk palet aan dansvormen zoals Hiphop, Vogue en Krump met hedendaagse dans. Op livemuziek van vier muzikanten, zien we hoe de relaties tussen de performers vorm krijgen, maar ook ieders relatie met de eigen vrouwelijkheid. Een landschap van touwen geeft het verhaal over onderlinge banden en verbintenissen een aardse ondergrond.  

Zoals Dors zegt in haar Staat van het Theater en haar Staat van de Dans: “we moeten onbeschaamd hoopvol zijn en vol overgave op zoek naar onze individuele en onze collectieve hartenklop”. Primisi nodigt iedereen uit om dit te doen. Maak je klaar voor een feest, een uitdrijving, ontmaskering, betovering, verbintenis, een zorgzaam en verhelderend ritueel: bring your own soul!

 

In de pers

"Alida Dors zet een verfrissend raam open naar bovennatuurlijke, vrouwelijke krachten uit het wintigeloof" - de Volkskrant

"Als publiek wil je er onderdeel van worden, plaats nemen te midden van de musici om de dansers aan te moedigen." - Theaterkrant

"Het stuk raakte me" - Romana Vrede, Paars Paars

"Tot de nok toe gevuld met publiek waar iedere maker van zou moeten smullen: DIVERS!!" - Chrisje Comvalius Paars Paars

"This visually stunning work has a primal, often ritualistic feel to it” - Artist Talk Magazine

 

Voorgesprek Primisi

Op woensdag 11 januari vieren we de laatste voorstellingen van Alida Dors’ Primisi met een verdiepend voorgesprek. De succesvolle landelijke tour ronden we af met een avond waarop we verder ingaan op het thema en de vorm van de voorstelling. 

Danswetenschapper Dr. Imani Kai Johnson (USA) is deze avond samen met DJ en docent Lynnée Denise (UK-USA) te gast bij Theater Rotterdam om te praten over de rol van Hip Hop, Afrikaanse esthetiek en de rol van bell hooks en Zwart Feminisme in Primisi

Het gesprek wordt gemodereerd door dramaturg Eylül Fidan Akıncı, waarna er ruimte is voor vragen uit het publiek. 

Het gesprek vindt plaats op 11 januari om 18.45 uur in het haltheater en sluit aan op de voorstelling. 

 

Het Laatste Woord - aftertalk

11 januari 2023

Na een voorstelling ben je soms geneigd je af te vragen: Wat vond ik ervan?
Maar: Wat heb ik eigenlijk gezien? of: Wat blijft je bij? zijn vaak vragen die een boeiender gesprek opleveren.

Na afloop van deze voorstelling organiseren we daarom Het Laatste Woord, een kort nagesprek onder leiding van een bevlogen gespreksleider, waarin toeschouwers hun eigen observaties en gedachten met elkaar uitwisselen.

Het woord is aan de bezoeker, zo leer je ook de ander kennen, je bent ook welkom om enkel te luisteren.

Het Laatste Woord is in de benedenfoyer van TR25, vrij voor publiek en gratis inclusief een drankje.

 

Onderdeel van

English

Can we give in to our desire to give and receive love? How can we allow ourselves to feel compassion and connection? How can we forgive our enemies - the enemy outside, as well as those inside ourselves? In Primisi, Surinamese for "permission," artistic director, playwright and choreographer Alida Dors asks seven performers, each with their own female energy, to explore.After exploring the themes of "fighting and resilience" in Or Die Trying and R.I.O.T., Dors is now steering her Dance Chronicles in a new direction: 'love'. In this new choreography at Theater Rotterdam, we see the brilliance of love, but also its darker sides. Dors dissects love in an intimate way and lets the sweet water flow. In Primisi we experience love as a ritual washing.

Alida Dors: "Primisi is a celebratory release in which we release ourselves from our fears and shed our gender roles. We explore the possibilities of feminine energy. For me personally, the meaning of Primisi lies in listening to my ancestors and inner strength, to enter into an authentic relationship with the other through raw, rhythmic movement."

In Primisi, Dors interweaves a rich palette of dance forms such as Hiphop, Vogue and Krump with contemporary dance. Set to live music by four musicians, we see how the relationships between the performers take shape, as well as everyone's relationship with their own femininity. A landscape of ropes gives the story of interconnections and commitments an earthly foundation.

As Dors says in her State of the Theatre and her State of Dance, "we must be unashamedly hopeful and assiduously searching for our individual and our collective heartbeat". Primisi invites everyone to do just that. Get ready for a celebration, an exorcism, exposure, enchantment, commitment, a caring and enlightening ritual: bring your own soul!

 

Pre-talk Primisi

Theater Rotterdam is welcoming Alida Dors’ Primisi back home with a special gathering. After its successful nation-wide tour, we take another look at the deep layers and further relevance of Dors’ piece. 

Dance scholar Dr. Imani Kai Johnson (USA) and DJ-scholar Lynnée Denise (UK-USA) will discuss the role of Hip Hop dance, Africanist aesthetics, bell hooks and Black feminism in Primisi. 

The discussion will take place on the 11th of January, at 18.45 pm and is moderated by dramaturg Eylül Fidan Akıncı, followed by questions from the audience. Come and join the conversation!
 

Team

Dayna Martinez Morales

Deion Simon

Liza Panjoel

Vainergill Thurnim

Fiona Dekkers

Youandi Albertzoon

Vocalist

Vicente Pino

Muziek

Raphael Vanoli

Anaiah Raelyn Carney

Gerri Jäger

Simone Giacomini

Artistiek Directeur AlidaV Dors

Theatermaker

Bekijk onze thema's

Language no problem

Dance, opera or plays in English

WE LOVE DANCE

We ademen dans, we zijn dans, we houden van dans.  We breathe dance, we are dance, we love dance. 

Het Laatste Woord

Een kort nagesprek onder leiding van een bevlogen gespreksleider, waarin toeschouwers hun eigen observaties en gedachten met elkaar uitwisselen.

Team

Concept en choreografie Alida Dors Assistant choreografie en repetitor Nicole Geertruida Dramaturgie Eylül Fidan Akıncı Dansers Anaiah Raelyn Carney, Dayna Martinez Morales, Deion Simon, Fiona Dekkers, Liza Panjoel, Vainergill Thurnim Vocalist Youandi Albertzoon Scenograaf Ludmila Rodrigues Kostuum Karin van der Leeuw, Sara Hakkenberg Lichtontwerp Axel Dikkers Composer en muzikale leiding Simone Giacomini Muziekteam Simone Giacomini, Vicente Pino, Raphael Vanoli, Gerri Jäger Techniek John Thijssen, Sidney van Geest, Arjen Fortuin, Jimmy Niesen Productie Angelique van Beckhoven, Annekoos Logtenberg, Fien van Vliet (stagiaire) Marketing Dieke van der Spek, Brecht de Backer, Robin Laurens, Odair Nascimento Alves Educatie Bobbi Vlaspolder, Anne Sollie Personal assistant Alida Dors Abigael Sijahailatua Maker trailer Huub Laurens