Family Honour

Spoken Movement / Kwame Asafo-Adjei / Saddler's Wells
wo 7 dec 20:15 - 21:15
  • 7 dec
    20:15 - 21:15
    TR Schouwburg, Rotterdam
    Kleine Zaal

In een briljante en unieke mix van hiphop en theater stelt Family Honour de vraag hoe ver we bereid zijn te gaan om de eer van de familie hoog te houden. En is dit werkelijk eervol, of slechts een door traditie ingegeven taboe?

English below

Wees getuige van dit rauwe onderzoek naar familiebanden en persoonlijk trauma van internationaal bekroond choreograaf Kwame Asafo-Adjei, die het publiek deelgenoot maakt van intense en oprechte confrontaties die generaties diep graven. Family Honour werd oorspronkelijk gemaakt als duet, won in 2018 de prestigieuze Franse Danse Élargie-prijs en is nu uitgebreid tot een avondvullend ensemblestuk.

“Honour gebruikt de taal van de hiphop op een verfijnde, theatrale manier in een scherp en geconcentreerd conflict over de onderdrukking van jonge vrouwen door religieuze oudere mannen.”
- The Guardian

Over Kwame Asafo-Adjei (Maker, Choreograaf en Performer)

Danser en choreograaf Kwame Asafo-Adjei combineert hedendaagse dans en hiphop met invloeden uit zijn Ghanese afkomst. Daaruit ontstaat een geheel eigen bewegingstaal, waarmee hij zijn dagelijkse realiteit en sociale omgeving onder de loep neemt. Onderzoek naar zwarte cultuur is een constante in zijn provocatieve werk, waarin thema’s als spanning en loslaten altijd aanwezig zijn.

Kwame begon met regisseren en het maken van eigen werk dankzij deelname aan talentontikkelingsprogramma’s, zoals Sadler’s Wells Open Art Surgery. Door zijn mentoren (hiphop-pionier Jonzi D en choreograaf Jonathan Burrows) op de voet te volgen, lukte het hem zijn mentale blokkades te doorbreken en een helder perspectief te krijgen op zijn eigen identiteit in relatie tot zijn werk, dat hij beschrijft als bot, lelijk, mooi en waarachtig.

Kwame is oprichter en artistiek directeur van Spoken Movement, waar hij zijn eigen werk maakt. In zijn werk, onder meer voor zijn Wild Card-avond bij Sadler’s Wells, focust Asafo-Adjei op de respons van het publiek om te onderzoeken hoe de toeschouwer zijn analytische blik kan loslaten om cultuur vanuit een zwart perspectief te leren begrijpen. In de woorden van Alistair Spalding: ‘zijn choreografieën zijn vaak rauw en confronterend, maar ook oprecht en prikkelend’.

Asafo-Adjei won in 2018 de Danse Elargie choreografiewedstrijd en in 2019 de Rotterdam International Duet Choreography Competition (met een prijs van €100.000) voor Family Honour, een sterk staaltje hiphop-theater, intens en gearticuleerd gespeeld. Asafo-Adjei speelde Family Honour als duet tijdens de Breakin’ Conventions tour in het Verenigd Koninkrijk in mei; de avondvullende versie van de voorstelling gaat in september in première in Rotterdam.

Over Spoken Movement

Spoken Movement is een gezelschap dat elementen van street dance en hedendaagse dans samenvoegt tot een geheel eigen bewegingstaal. Spelend met verschillende muziekgenres probeert Spoken Movement grenzen te verleggen door concepten, kwesties en geleefde ervaringen tot kunst te maken die aan het denken zet. Spoken Movements manier van werken kenmerkt zich vooral door het fysieke aspect, met een training die de nadruk legt op intensiteit en uithoudingsvermogen. Door kunstenaars ruimtes te laten onderzoeken en gebruiken, stelt Spoken Movement hen in staat om hun werk te maken en nieuwe ideeën te ontwikkelen.

Spoken Movement wil hun dansstijl overbrengen aan een breder publiek door een fysieke respons bij hen uit te lokken. Hun doel is jongeren te inspireren door te bouwen aan ondernemingen en relaties aan te gaan met verschillende platforms. Het gezelschap presenteert zijn werk zowel nationaal als internationaal in het Verenigd Koninkrijk en Europa, onder meer bij The Place, Sadler’s Wells en Théâtre De La Ville-Paris.

English

Through a brilliantly unique meeting of hip hop and theatre, Family Honour asks how far one would go to uphold family expectations and whether it’s truly honourable to do so or just another traditional taboo?

From internationally award-winning choreographer Kwame Asafo-Adjei, witness this raw exploration of family and personal trauma, putting you in the front seat for tense, honest confrontations that go generations deep. Originally a duet, the work won France’s prestigious Danse Élargie in 2018. Now it is expanded as a full-length ensemble production.

“Honour, is sophisticated in its use of hip-hop language for theatrical ends, in a tensely contained dispute that tells of the repression of young women by older religious men”
- The Guardian

About Kwame Asafo-Adjei (Creator, Choreographer and Performer)
Kwame Asafo-Adjei is a dance artist who fuses his hip-hop training with contemporary dance and his Ghanaian background, helping create a unique style of movement that tackles the day-to-day realities he faces in his social surroundings. Often exploring the development of black culture, themes of tension and release are ever-present in his provocative work.

Kwame gained an interest in creating work and directing artists through participation in development programmes such as Sadler’s Wells Open Art Surgery. By shadowing his mentors – hip hop pioneer Jonzi D and choreographer Jonathan Burrows – he was able to open his mental blocks and gain clarity on his identity within his work, which he sees as being blunt, ugly, beautiful and truthful.

Kwame is the Founder and Artistic Director of Spoken Movement through which he creates his work. In producing his work, such as his Wild Card evening at Sadler’s Wells, Asafo-Adjei’s aim was to focus on the audience response and how viewers must abandon an analytical perspective in order to understand the culture from a black perspective. In Alistair Spalding’s words: ‘his choreography is often raw and confronting, but full of honesty and thought-provoking’.

Asafo-Adjei won 2018’s Danse Elargie choreography competition and 2019’s Rotterdam International Duet Choreography Competition (with a €100,000 prize) with Family Honour. It is a taut piece of hip-hop theatre performed with intensity and articulacy. Asafo-Adjei performed the Family Honour duet as part of Breakin’ Convention’s UK tour, beginning in May, and will be premiering his first full-length show in Rotterdam in September.

About Spoken Movement
Spoken Movement is a company that have taken the elements of street dance and contemporary dance to create their own vocabulary in movement. Using different genres of music, Spoken Movement look to push boundaries by undertaking concepts, issues and day to day life experiences, to create thought provoking pieces of work. Spoken Movement’s work ethic, mainly touches on the physical aspects, with training usually focused on intensity and endurance. Through exploring and making use of space, SM allows its artists to work and create new ideas for upcoming work.

Spoken Movement intend to implement and convey their style of dance, to a wider audience by provoking a guttural response from their work. They aim to inspire and aspire the youth through building businesses and creating relationships with different platforms. The company have presented their work both nationally and international within the UK and Europe. i.e. The Place, Sadler's Wells and Theatre De La Ville-Paris.

Team

Creator, Choreographer & Performer Kwame Asafo-Adjei 
A Spoken Movement production co-produced by Sadler’s Wells, Dance City and Theater Rotterdam