Himalaya

Elisa Zuppini (IT / NL)
Feeling Curious?
di 3 okt 20:15 - 21:00
reality as a complex entanglement of relational systems
  • 3 okt
    20:15 - 21:00
    TR25 Schouwburg, Rotterdam
    Kleine Zaal

A body that becomes a constant source of exploration, incessantly pushing its boundaries in an effort to transcend both its internal and external spaces.  

Klik hier voor Nederlands

In Himalaya, choreographer Elisa Zuppini delves deeper into her exploration of the material and affective dimensions of the body, as well as the understanding of reality as a complex entanglement of relational systems. 

This time she does so by drawing inspiration from contrasting ones, incorporating the extemporaneous and textural aspects of the geological realm, the fragmented temporalities found in the digital space, and the repetitive and obsessive qualities of mechanical bodies.

In Himalaya, she seeks to examine the clash between these systems, envisioning them as moving tectonics that collide and intertwine, yet never fully merge. This can be interpreted as a metaphor for the way these systems operate within our perception: disjointed, interrelated, forced, and unsettled.  

In this work Zuppini investigates how these clashes manifest both in the choreography itself and within the human body. A body that becomes a constant source of exploration, incessantly pushing its boundaries in an effort to transcend both its internal and external spaces.  

Collaborating with the acclaimed composer James Whipple (M.E.S.H.), Zuppini intertwines her ideas with an ongoing interplay between sound and movement. Whipple's distinctive sound interventions, derived both from the geological and the synthetic, act as splinters and tectonic waves encountering the body, reflecting upon it, or bypassing it entirely. As sound and body continually align and diverge, the audience's attention oscillates between a focus center and a broader field of resonance. 

Feeling Curious?
Himalaya is a part of Feeling Curious? 
Click here to find out more about the festival

Feeling Extra?
Complete your festival experience!
Click here to check out the side programming

Tickets:
Why only go to one performance when you can have them all? Getting a Passe-partout is the cheapest way to discover the festival.
Clink here to buy tickets

Language:
There's no spoken language in this performance

 

In de Himalaya duikt choreograaf Elisa Zuppini dieper in haar verkenning van de materiële en affectieve dimensies van het lichaam, evenals het begrip van de werkelijkheid als een complexe verstrengeling van relationele systemen.

Deze keer doet ze dat door inspiratie te putten uit tegenstellingen, waarbij ze de improvisatorische en texturale aspecten van het geologische rijk, de gefragmenteerde temporaliteiten die in de digitale ruimte worden gevonden, en de repetitieve en obsessieve kwaliteiten van mechanische lichamen opneemt.

In Himalaya probeert ze het botsen van deze systemen te onderzoeken en ze voor te stellen als bewegende tektoniek die elkaar raakt en verstrengelt, maar nooit volledig samensmelt. Dit kan worden geïnterpreteerd als een metafoor voor de manier waarop deze systemen binnen onze waarneming werken: onsamenhangend, onderling verbonden, gedwongen en onrustig.

In dit werk onderzoekt Zuppini hoe deze botsingen zich zowel in de choreografie zelf als in het menselijk lichaam manifesteren. Een lichaam dat een voortdurende bron van verkenning wordt, constant zijn grenzen verlegt in een poging zowel zijn interne als externe ruimtes te overstijgen.

In samenwerking met de geprezen componist James Whipple (M.E.S.H.) verweeft Zuppini haar ideeën met een voortdurende wisselwerking tussen geluid en beweging. Whipple's kenmerkende geluidsinmengingen, afgeleid van zowel het geologische als het synthetische, fungeren als splinters en tektonische golven die het lichaam raken, erop reflecteren of het volledig omzeilen. Terwijl geluid en lichaam voortdurend op elkaar afgestemd zijn en divergeren, wisselt de aandacht van het publiek tussen een gericht centrum en een breder resonantieveld.

Bekijk onze thema's

Language no problem

Dance, opera or plays in English

Feeling Curious? 2023

The complete program

Team

Concept and Choreography Elisa Zuppini

Performer Federica Dalla Pozza

Original sound M.E.S.H. (James Whipple)

Dramaturg Bruno Listopad

Light design Pablo Fontdevilla

Production Michael Scerbo

Photo credit Gunter Krammer

Produced and supported by ICK Amsterdam, AFK Amsterdam Fonds for the Kunst, CC Heidelberg