Salih Kilic

Welcome To Our Guesthouse #4

Productiehuis Theater Rotterdam
di 13 okt - vr 16 okt
Maak kennis met een nieuwe generatie makers!

Vijf makers, vijf inspirerende concepten, vijf weken en vier presentatiedagen, dat is Welcome To Our Guesthouse #4!  

Click here for English 

Welcome To Our Guesthouse is het kloppende hart van Productiehuis Theater Rotterdam. Vanaf 14 september stellen wij met dit artist-in-residence programma vijf weken lang ons huis helemaal ten dienste van veelbelovende makers die nog onder de radar van het grote publiek zijn gebleven. Vijf makers die affiniteit hebben met Rotterdam en waarvan wij vinden dat ons publiek ze moet leren kennen. De makers dit jaar zijn: Enkidu Khaled, Merel Smitt, MOHA, Mathieu Charles en Samara Hersch. Tijdens deze vierde editie nemen ze je mee van time travel storytelling naar nieuwe digitale rituelen en Afrofuturisme. 

Volg het creatieve proces van de makers op de voet via het digital magazine. 

De kunstenaars onderzoeken, creëren en maken in onze repetitieruimtes in Theater Rotterdam, in pop-up locaties in Rotterdam of anno 2020: lekker digitaal. Aan het einde van dit proces testen ze hun work-in-progress op jou tijdens de (digitale) presentatiedagen van 13 t/m 16 oktober. Door middel van een DAY TICKET, EVENING TICKET of CALL ME TICKET, krijg je toegang tot de performances van de makers. 

EVENING TICKET - 19:00 - 22:30

Deze ticket is inclusief een welkomstbox, een drankje, een exemplaar van het boek and then the doors opened again van David Weber Krebs en toegang tot de installatie van Samara Hersch en de optredens van Enkidu Khaled, Mathieu Charles en Moha.

CALL ME TICKET - 13:00 - 13:45

Als je enkel deel wilt uitmaken van de live installatie / performance van Samara Hersch in de middag, kan je de CALL ME TICKET aanschaffen, waar ook een kopje koffie/thee en een exemplaar van het boek and then the doors opened again van David Weber Kreb bij zit.

DAY TICKET - 13:00 -22:30 

Wil je op één dag * het werk van alle makers zien, dan kun je een DAY TICKET kopen. Deze ticket is inclusief een welkomstbox, een kopje koffie/thee in de middag, een borrel in de avond, een exemplaar van het boek and then the doors opened again van David Weber Kreb en de voorstellingen Samara Hersch, Enkidu Khaled, Mathieu Charles en Moha. Let op: tussen de uitvoering van Samara en het avondprogramma is er een pauze van 13.45 uur tot 19.00 uur.

*Het is niet meer mogelijk om deel te nemen aan het project how to start a movement van Merel Smitt. We zullen ervoor zorgen dat je de sporen van haar project oppikt tijdens een bezoek aan Welcome To Our Guesthouse #4

Welcome To Our Guesthouse #4

Het artist-in-residence-programma van vijf weken bestaat uit verschillende fases, allemaal gecreëerd om hun artistieke praktijk te ontwikkelen.

  • LAB-WEEK: ma 14 sep - zo 20 sep

Welcome To Our Guesthouse #4 begint officieel op 14 september met onze LAB-Week. De vijf kunstenaars komen fysiek of digitaal naar Theater Rotterdam, waar ze worden verwelkomd, elkaar ontmoeten en deelnemen aan een reeks artistieke ontmoetingen met uitgenodigde makers uit het internationale en/of lokale veld zoals Hooman Sharifi, Florentina Holzinger, Naomi King en de Productiehuis Theater Rotterdam makers. Tijdens deze LAB-week nemen de artiesten, in samenwerking met het internationale dans/performance programma Art Of Performing Track, deel aan een speciaal ontworpen serie Encounter & Exchanges Sessions. Deze sessies bestaan ​​uit masterclasses, workshops, discussies en verschillende prestatiebezoeken.

  • REHEARSAL: ma 21 sep - vrij 9 okt

Vanuit hun tijdelijke woon- en werkruimte gaan de uitgenodigde kunstenaars aan de slag met het onderzoeks-, creatie-, repetitie- en montageproces van hun eigen project. Volg het proces van elke maker via de persoonlijke logboeken in het digital magazine. 

  • PRESENTATIONS: di 13 okt - vrij 16 okt

Na vijf weken samen ruimte en kennis te hebben gedeeld, presenteren de kunstenaars tijdens de vier presentatiedagen van Welcome To Our Guesthouse hun work-in-progress op het publiek en professionals uit het theaterveld. Tijdens deze vierde editie nemen de uitgenodigde makers je mee van time travel storytelling naar nieuwe digitale rituelen en  Afrofuturisme. Elke presentatiedag heeft hetzelfde schema, met de optie van drie soorten tickets: een DAY TICKET, EVENING TICKET of CALL ME TICKET.

Volg vijf weken lang het proces van Enkidu Khaled, Merel Smitt, MOHA, Mathieu Charles en Samara Hersch via  het digital magazine. Scroll, click and discover: Welcome To Our (Digital) Guesthouse!

Five makers, five inspiring concepts, five weeks and four presentation days, that's Welcome To Our Guesthouse # 4! 

Welcome To Our Guesthouse is the beating heart of Productiehuis Theater Rotterdam. Starting September 14 we will be fully putting our house at the service of promising theatre makers, who have remained under the radar of the general public, with this artist-in-residence program. Five makers who have an affinity with Rotterdam and who, we believe, our audience should get to know. The participants this year are: Enkidu Khaled, Merel Smitt, MOHA, Mathieu Charles and Samara Hersch. During this fourth edition they will take you from timetravel storytelling to new digital rituals and Afrofuturism. 

Follow the creative process of the makers through our digital magazine.

The artists will research, create and make in our several Theater Rotterdam locations, or typical 2020-style: in our digital rehearsal room. At the end of this process, they will test their work-in-progress on you during the (digital) presentations from October 13th – October 16th. With a DAY TICKET, EVENING TICKET of CALL ME TICKET, you will get access to the performances of the makers.

EVENING TICKET - 19:00 - 22:30

This ticket includes a welcome box, a drink, a copy of the book and then the doors opened again by David Weber Krebs, the installation of Samara Hersch and the performances of Enkidu Khaled, Mathieu Charles and Moha.

CALL ME TICKET - 13:00 - 13:45

 If you only want to be part of the live installation/performance of Samara Hersch in the afternoon, you can buy this  CALL ME TICKET which also includes a cup of coffee/tea and a copy of the book and then the doors opened again by David Weber Krebs.

DAY TICKET - 13:00 -22:30 

If you want to see the work of all makers on one day*, you can buy a DAY TICKET. This ticket includes a welcome box, a cup of coffee/tea in the afternoon, a drink in the evening, a copy of the book and then the doors opened again by David Weber Krebs and the performances Samara Hersch, Enkidu Khaled, Mathieu Charles and Moha. Please note: in between the performance of Samara and the evening program there is a break from 13.45h until 19.00h.

* It is no longer possible to participate on the project how to start a movement by Merel Smitt. We will make sure you pick up the traces of her project while visiting Welcome To Our Guesthouse #4

Welcome To Our Guesthouse #4

The five week artist-in-residence program consists of several fases, all created to develop their artistic practice.

  • LAB-WEEK: mon 14 sep - sun 20 sep

Welcome to our Guesthouse #4 officially starts on September 14th with our LAB-Week. The five artists will arrive at Theater Rotterdam, physically or digitally, where they will be welcomed, meet eachother and participate in a series of artistic encounters with invited makers from the international and/or local field such as Hooman Sharifi, Florentina Holzinger, Naomi King and the Productiehuis Theater Rotterdam makers. The focus of this week is reciprocal exchange, with the main attitude of learning by doing. During this LAB-week, in collaboration with the international dance - performance program Art Of Performing Track, the artists will participate in a specially designed series of Encounter & Exchanges Sessions. These sessions consist ofmasterclasses, workshops, discussions and several performance visitings.

  • REHEARSAL: mon 21 sep - fri 9 oct

From their temporary living- and working space, the invited artists will be starting with the research, creation, rehearsal and montage process of their own project. MOHA will open their care office on a square in the South of Rotterdam, The 100 participantsof Merel Smit will start with the movement in urban spaces. While Samara is still in lockdown and works from distance in the studio, Enkidu en Matheu will dive into the magic of the black box. Follow the process of each maker through the personal logbooks in our digital magazine. They will also involve the public in the search for the right form of presentation, so make sure to stay tuned! 

  • PRESENTATIONS: tue 13 okt - fri 16 okt

After five weeks of sharing space and knowledge together, the artists present their work-in-progress during the four presentation days of Welcome To Our Guesthouse with public and professionals from the theatre field. Each presentation day will have the same schedule, with the option of three types of tickets: a DAY TICKET, EVENING TICKET or CALL ME TICKET.

Team

Welcome To Our Guesthouse #4 wordt mede mogelijk gemaakt door ACT / European Union