Hans Hordijk

DansClick23

Korzo Producties
do 9 dec 20:15 - 22:00
Ontdekkingstocht langs nieuwste generatie dansmakers
  • 9 dec
    20:15 - 22:00
    TR25 Schouwburg, Rotterdam
    Kleine Zaal

DansClick is al 15 jaar de springplank voor jonge dansmakers. Ze gaan samen op tournee met een double of triple bill. Het is dé manier om kennis te maken met de aanstormende nieuwe garde van de Nederlandse dans. Tijdens DansClick 23 ontdek je de winnaars van de BNG Bank Dansprijs 2021, Piet Van Dycke en Dalton Jansen.

Click here for English

Een DansClick-avond bestaat altijd uit drie delen: de makers stellen zich voor in videoportretten, en na de voorstellingen is er de après danse, waarbij het publiek op het toneel kan napraten bij een drankje. Het publiek kan zo kennismaken met de makers en dansers, en zij krijgen feedback van het publiek. Tijdens eerdere edities van DansClick waren onder anderen Ann Van den Broek, Club Guy & Roni, Samir Calixto, David Middendorp, Duda Paiva, Amos Ben-Tal, Pia Meuthen, Jasper van Luijk, Shailesh Bahoran en Jens van Daele te zien. 

Piet Van Dycke - On Point

Twee mannen balanceren op elkaar en door de ruimte. Ze wankelen en weifelen, navigeren langs schouders en obstakels. Ze zoeken houvast. Maar proberen het ook zonder. Ze houden elkaar in evenwicht, maar brengen elkaar ook uit balans. Een flirt met risico. On Point oogt grappig en gevaarlijk tegelijk. Is het een absurd spel, een plaagstoot of onderhuidse concurrentie? Durf je de ander te vertrouwen of begeef je je daarmee op glad ijs? Beide performers, geschoold in acrobatiek, duelleren met verhoudingen in een woordeloze performance vol humor, die klein begint en gestaag uitgroeit tot metafoor voor risicovolle menselijke relaties.

Dalton Jansen - To The Edge 3

Met To the Edge 3 claimt Dalton Jansen de ruimte voor een radicaal zacht statement over macht, mannelijkheid en vriendschap. Met grote ambachtelijkheid creëert hij een dynamisch toneel, waarbinnen hij met twee performers en een spoken word artiest het publiek deelgenoot maakt van hoe hun levens met elkaar verweven en verbonden zijn. Hun worstelingen worden zichtbaar, maar evenzeer hoe zij die samen aan durven te gaan, hoe zij elkaar steunen, motiveren, plagen en toejuichen. Dalton Jansen heeft oog voor ieders individualiteit en natuurlijke uitstraling en zorgt tegelijk voor een optelsom van kwaliteiten. In To the Edge 3 toont hij een verrassende kijk op mannelijk samenzijn en laat hij een andere werkelijkheid zien. Geen vorm van bluffen en vechten, maar een liefdevol zoeken naar waar het wringt en glimt. En hoe je daar allemaal van kunt gaan glanzen.

BNG Bank Dansprijs
Sinds 2016 is DansClick gekoppeld aan de BNG Bank Dansprijs waarmee jonge talenten worden gesteund om in Nederland een publiek op te bouwen. De prijs wordt uitgereikt door een onafhankelijke jury onder voorzitterschap van Volkskrant-journaliste Annette Embrechts.

Onderdeel van

DansClick has been the springboard for young dance makers for 15 years. They go on tour together with a double or triple bill. It is the best way to get acquainted with the up and coming new generation of Dutch dance. During DansClick 23 you'll get to the meet 2021 BNG Bank Dance Price winners Piet Van Dycke and Dalton Jansen.

A DansClick evening always consists of three parts: the makers introduce themselves in video portraits, and after the performances there is the après danse, where the audience can chat on stage over a drink. In this way, the public can get to know the makers and dancers, and they receive feedback from the public. Previous editions of DansClick included Ann Van den Broek, Club Guy & Roni, Samir Calixto, David Middendorp, Duda Paiva, Amos Ben-Tal, Pia Meuthen, Jasper van Luijk, Shailesh Bahoran and Jens van Daele.

Piet Van Dycke - On Point

Two men balance on each other and through space. They stagger and falter, navigating through shoulders and obstacles. They’re searching for support. But are trying to exist without it. They keep each other in balance but take each other out of it too. A flirtation with risk. On Point is funny and dangerous at the same time. Is it an absurd game, a teasing punch or subdued competition? Do you dare trusting the other or are you at risk while doing so? Both performers, schooled in acrobatics duel with relationships in a wordless and humorous performance that starts off small and slowly grows out to being a metaphor for risky human relationships.

Dalton Janssen - To the Edge 3

With To the Edge 3 Dalton Jansen claims space for a radically soft statement about power, masculinity and friendship. Under the guise of great craftsmanship, he creates a dynamic stage in which he gives the audience a sneak preview into the interwoven lives of the two performers and a spoken word artist.
Their struggles become visible as well as the ways in which they unite for a challenge and support, motivate, tease and celebrate one another. Dalton Jansen recognizes each person’s individuality and natural appearance and allows for an accumulation of qualities at the same time. In To the Edge 3 he demonstrates a surprising view of a masculine gathering in a different reality. No bluffing, no fighting, but a loving search of tension and shimmer. And how all of that, can make you shine.

BNG Bank Dance Prize
Since 2016, DansClick has been linked to the BNG Bank Dansprijs, which supports young talents in building an audience in the Netherlands. The prize is awarded by an independent jury chaired by Volkskrant journalist Annette Embrechts.

Dalton Jansen spreekt in zijn werk het rauwe en intieme aan, verenigt verschillende danstalen en zet verzoening naast afstand. Hiermee neemt hij gestaag een eigen positie in binnen het dansveld. Zijn werk is ambachtelijk gecomponeerd en kruipt diep naar binnen.

Jury BNG Bank Dansprijs 2021

Team

On Point
concept & choreografie Piet Van Dycke acrobatie, dans & spel Samuel Rhyner & Cal Courtney met steun van PLAN, Dansbrabant, Festival Circolo met dank aan Janneke Defesche, Wendy Moonen en Heleen Volman 

To the Edge 3
choreografie Dalton Jansen i.s.m. de dansers Adam Khazamurdov, Giovanni Pisas, Dalton Jansen dichter Elten Kiene componist Tom van Wee styling Odair Pereira productie Productiehuis Theater Rotterdam