Theater Rotterdam presenteert Tracks

Theatermakers nemen je wekelijks mee op hun eigen spoor, waarbij elke ruimte, hoek, gang of trap een podium kan zijn, en hun werk doorklinkt in het werk van hun collega-makers. In Tracks is de meerstemmigheid van Theater Rotterdam te ervaren en horen. Elke Track is cross-disciplinair, en geeft als theatermarathon het publiek de unieke kans om in een avond verschillende makers naast elkaar te zien. De makers creëren samen de route, ‘scratchen’ door bestaand repertoire, én voegen nieuw werk toe. De Tracks bieden daardoor een andere frisse kijk op de makers én het gebouw. 

TR heeft delen van het gebouw zowel binnen als buiten ingepakt en nodigde de stad voorafgaand aan de openingsweek uit voor een dialoog. Onder de vraag “What’s on your mind” werden op de gevelplaten door de bewoners van de stad allerlei gedachten, vragen en tekeningen achtergelaten. Tijdens de Openingsweek worden de platen voorzien van het werk van de Rotterdamse street art kunstenaar Stephan Bontje. Hij gebruikt de input van de Rotterdammers als inspiratie. Dit concept werd opgezet in samenwerking met Marijn Alexander de Jong van URLAND.

De serie Tracks start vanaf 2 september met de Openingstrack in eindregie van Alida Dors. Dors vroeg alle theatermakers om zich opnieuw te verhouden tot de ruimte en de bezoekers.

ACTheaterRotterdam

Aangezien COVID-19 niet snel vertrekt en onderdeel is geworden van ons dagelijks leven, beseffen we dat we de afstand tussen ons nooit zo groot mogen maken dat we de weg terug naar elkaar niet meer kunnen vinden. Vanuit dit uitgangspunt introduceren we Theater Rotterdam opnieuw als een levend lichaam, een ademend organisme, dat een dringende behoefte voelt om in contact te staan ​​met zijn omgeving. We gebruiken ‘zorg’ als een strategie om onze collectieve nieuwe realiteit op te bouwen, emoties te delen en opnieuw te definiëren wat solidariteit betekent. Onder artistieke leiding van Alida Dors ontwikkelt Theater Rotterdam (productie, programmering, productiehuis, educatie en publieksinteractie) een nieuw format genaamd TRACKS met als overkoepelend thema: Zorgvuldige Ontmoeting - transitie.

De Openingstrack, gecureerd door Alida Dors, is onderdeel van ACT: Art, Climate, Transition, een Europees samenwerkingsproject rond ecologie, klimaatverandering en sociale transitie. In een tijd van klimaatdegradatie, pandemieën, massale uitsterving en toenemende ongelijkheid bundelen we onze krachten in een project over hoop, waarbij we brede perspectieven verbinden met specifieke, gelokaliseerde mogelijkheden die we uitnodigen of eisen.

ENG

Theater Rotterdam presents Tracks

Theater makers take you on their own track every week, where every room, corner, corridor or staircase can be a stage, and their work resonates in the work of their fellow makers. The polyphony of Theater Rotterdam can be experienced and heard in Tracks. Each Track is cross-disciplinary and as a theater marathon gives the audience the unique opportunity to see different makers side by side in an evening. The makers together create the route, "scratch" through existing repertoire, and add new work. The Tracks therefore offer a different fresh perspective on the makers and the building.

TR has packed parts of the building both inside and outside and invited the city for a dialogue ahead of the opening week. Under the question “What’s on your mind”, residents of the city left all kinds of thoughts, questions and drawings on the façade panels. During the Opening Week, the plates will be provided with the work of the Rotterdam street art artist Stephan Bontje. He uses the input of the Rotterdammers as inspiration. This concept was set up in collaboration with Marijn Alexander de Jong from URLAND.

The Track-series starts from September 2 with the Opening Track curated by Alida Dors. Dors asked all theater makers to re-relate to the space and the spectators. 

How do we ACT ? 

As COVID-19 is not leaving anytime soon and has become part of our daily life, we realise the fact that we should never make the distance between us so big that we cannot longer find our way back to each other. From this starting point, we introduce Theater Rotterdam again as a living body, a breathing organism, that feels an urgent need to be in contact with its surrounding. We use ‘care’ as a strategy to build up our collective new reality, to share emotions and redefine what solidarity means. Under the artistic leadership of Alida Dors, Theater Rotterdam (production, programming, productiehuis, education and public interaction) developed a new format called TRACKS with the overarching theme: The Careful Re-Encounter-Transition. 

The Openingstrack, curated by Alida Dors,  is a part of ACT: Art, Climate, Transition, a European cooperation project on ecology, climate change and social transition. In an era of climate breakdown, pandemics, mass extinction and growing inequalities, we join our forces in a project on hope: connecting broad perspectives with specific, localised possibilities, ones that invite or demand that we ACT.

 

De performances tijdens de openingstrack